O-STA

Dokončali vzpostavitev kolesarskih povezav v okviru operacije Mestno kolesarsko omrežje - vzhod

Velenje, 20. november 2019 - V ponedeljek smo zaključili z vzpostavitvijo kolesarskih povezav v okviru operacije Mestno kolesarsko omrežje - vzhod, s katerim smo kandidirali na javni razpis Ukrepi trajnostne mobilnosti, ki ga je v letu 2018 izpeljalo Ministrstvo za infrastrukturo. Vrednost projekta znaša 1.081.883 evrov (DDV je zajet). Za operacijo Mestno kolesarsko omrežje - vzhod smo s strani Ministrstva za infrastrukturo prejeli sredstva v višini 485.103,70 evra; od tega je 85 % sofinanciranih iz sredstev kohezijskega sklada in 15 % iz slovenske udeležbe v kohezijski politiki.

Vzpostavitev trinajstih kolesarskih povezav zajema deloma gradnjo in deloma vzpostavitev novih povezav s prometno ureditvijo v skupni dolžini 10.455 metrov.

Novo zgrajene kolesarske povezave so v delu Kidričeve ceste, na poti na Gorico in Vodnikovi cesti, kjer smo na novo zgradili dvosmerno kolesarsko povezavo in pripadajoče površine za pešce ter na Goriški in Efenkovi cesti, in sicer kolesarski pas na pločniku. Na nekaterih povezavah pa smo prometno uredili kolesarski pas na vozišču. V teh primerih gre, glede na novo uveljavljen Pravilnik o kolesarskih površinah, za nove označbe na cestiščih, ki zahtevajo, da se vozniki prilagodijo novemu načinu vožnje.

Dela je izvajalo podjetje Andrejc, d. o. o., nadzor nad izvedbo pa PR Projekt, Rok Presečnik, s. p. V okviru projekta smo na treh mestih namestili tudi števce za merjenje števila kolesarjev (ob poti na Gorico in ob Efenkovi ter Vodnikovi cesti), prav tako smo na povezavi ob poti na Gorico postavili informacijsko tablo in opremo za najnujnejše popravilo koles.

Pripenjamo fotografije.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Izjava o omejitvi odgovornosti: Odgovornost za vsebino tega sporočila za javnost nosi avtor in nikakor ne odraža stališč Evropske komisije.