O-STA

Podeljen je nov evropski patent Nacionalnemu inštitutu za biologijo Ljubljana

Pred kratkim je bil Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka Nacionalnega instituta za biolgijo podeljen prvi evropski patent. EP 15161547. Patent opisuje "Napravo in metodo za hkratno ne-invazivno razlikovanje sestave, zdradbe in oblik mikroskopsko majhnih množic in združb, njihovih sprememb ter stanj s pomočjo pulzno inducirane osvetlitve". Raziskave je vodil prof. dr. Bojan Sedmak, potekale pa so v okviru ARRS programa, imenovanega "Ekotoksikologija, genetska toksikologija in raziskave raka", v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani prof. dr. Domnom Leštanom in dr. Andrejem Megličem, ter v tesni povezavi z gospodarskima družbama ARHEL d.o.o. univ. ing. Gorazdom Lakovičem in univ. ing. Marko Gerlom, ter podjetjem ENVIT d.o.o.

Nova metoda in sistem analiz cianobakterijskih mikoorganizmov - imenovanih tudi modro-zelene alge, ki tvorijo zdravju škodljiva cvetenja, nam ponuja možnosti njihovega odkrivanja, sledenja in določanja na licu mesta. Inovativen princip temelji v bistvu na analizi sicer običajno nezaželjenega šuma, ki ga proizvajajo mikrodelci. V našem primeru ga izkoriščamo za selektivno zaznavanje s senzorji, ki nam omogočajo določevati vrsto informacij o njihovi velikosti, obliki in stanju na način, ki je bolj enostaven in hitrejši, kot je bilo možno doslej.

NIB ima dologoletno tradicijo in ekspertizo v raziskovanju površinskih voda, rek in jezer. Akutna in kronična onesnaževanja so povezana tudi z razvojem cianobakterijskih cvetenj, ki tvorijo in sproščajo strupene snovi v vodno okolje, kar ogroža zdravje naravnega okolja in zastruplja živali in človeka. Patent je tehnološko zahtevna nadgradnja že preskušenega principa na robotiziranem plovilu, za katerega so avtorji v letu 2018 prejeli prvo nagrado National ENERGY GLOBE Award 30-09-2018, in sicer v konkurenci med 182 sodelujočimi državami in več kot 2000 projektnimi predlogi. Nagrada Energy Globe danes najbolj prestižna okoljska nagrada na svetu. Poslanstvo je ohranjati obnovljive vire energij oziroma vire brez emisij.