O-STA

Praktično usposabljanje dijakov iz Obrtničke škole Koprivnica

Pogled na Medpodjetniški izobraževalni center Velenje
Predstavitev dela na Medpodjetniškem izobraževalnem centru
Robotske aplikacije
Uporaba intelegentnih inštalacij
Intelegente inštalacije

Na Elektro in računalniški šoli in Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje gostimo med 18. novembrom in 6. decembrom 2019 na praktičnem usposabljanju z delom 10 dijakov iz Hrvaške, iz Obrtničke škole iz Koprivnice.

Hrvaški dijaki spoznavajo delo z inteligentnimi inštalacijami, se učijo 3D modeliranja, laserskega graviranja ter programirajo aplikacije za mobilnike.

Praktično usposabljanje hrvaških dijakov poteka v okviru projekta mobilnosti Erasmus+, sicer nadaljujemo že večletno sodelovanje z Obrtniško šolo Koprivnica.

Delo poteka na Elektro in računalniški šoli, ki je ena izmed štirih srednjih šol na Šolskem centru Velenje. Izobraževanje poteka v petih izobraževalnih programih: elektrikar, elektrotehnik (PTI in SSI), tehnik računalništva in tehnik mehatronike. V šolskem letu 2019/20 se v teh programih izobražuje 477 dijakov. Pouk poteka v dopoldanskem času med 8.00 in 14.35. Pred in po pouku ponujamo dijakom krožke, ki so njihova interesna dejavnost. Veliko pozornosti namenjamo dobri opremljenosti na vseh strokovnih področjih, kot tudi dobremu sodelovanju z gospodarstvom.

Na Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje dijaki iz Koprivnice spoznavajo predvsem strojniški del poklica. Šola za strojništvo, geotehniko in okolje, ki jo v šolskem letu 2019/20 obiskujejo 403 dijaki je najmlajša šola ŠC Velenje in največja po številu izobraževalnih programov (13) s področja strojništva (Strojni tehnik, Avtoserviser, Avtoservisni tehnik, Mehatronik operater, Strojni mehanik (tudi v vajeniški obliki), Oblikovalec kovin - orodjar, Inštalater strojnih inštalacij, Pomočnik v tehnoloških procesih, geotehnike - rudarstva (Geotehnik, Geostrojnik rudar) in okolja (Okoljevarstveni tehnik).

Dijaki že v času izobraževanja navezujejo stike s svojimi bodočimi delodajalci pri katerih opravljajo praktično usposabljanje z delom. Vsako leto omogočamo našim dijakom tudi različne mednarodne mobilnosti, tako so se dijaki v lanskem šolskem letu usposabljali v različnih podjetjih v Nemčiji, na Češkem, Malti in na Potrugalskem.

Dijaki pa ob pouku, ki poteka v dopoldanski izmeni, obiskujejo tudi različne krožke (krožek računalniško podprtih tehnologij), sodelujejo v glasbeni skupini in pevskem zboru ter pri prostovoljnem delu.

Vseskozi se trudimo za dobro sodelovanje vseh; dijakov, učiteljev in staršev, saj smo prepričani, da je to zagotovilo soustvarjanja uspehov naših dijakov oz. nas vseh.

Miran Papež

Šolski center Velenje