O-STA

Nagrajeni tudi za urejenost javnih stranišč - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 27. november 2019 - Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen (KVČB) je Mestno občino Velenje v okviru akcije Naj javno stranišče uvrstilo na 5. mesto, po ocenjevalnih kriterijih smo dosegli skupno oceno 4,64. Posebej so izpostavili dejstvo, da smo na njihovo priporočilo zamenjali straniščne deske, ki so sedaj bistveno večje.

Komisija Društva za KVČB je med letom ocenjevala dostopnost, urejenost, označenost dostopa, število sanitarij, sanitarije za invalide, opremo in higienski material. Petra Leskovšek Lasetzky, predsednica ocenjevalne komisije akcije Naj javno stranišče 2019, ugotavlja, da so razlike med občinami zelo majhne.

Namen akcije Naj javno stranišče je opozoriti na težave, ki jih imajo osebe s KVČB, pa tudi ostali invalidi. Poleg tega želijo javnost ozaveščati o pomenu stranišč ter informirati o dostopnih javnih straniščih, ki jih nujno potrebujemo. V vseh letih izvajanja akcije so dosegli osnovni namen akcije - spodbuditi občine in druge javne inštitucije k razmisleku o čistih in primerno urejenih straniščih.

Na območju mestne občine Velenje imamo urejenih kar 8 javnih stranišč, katerih uporaba je brezplačna (turistično-informacijski center, mestno otroško igrišče, glavna avtobusna postaja, kletni prostori Centra Nova, garažna hiša pri zdravstvenem domu, ob Škalskem in Velenjskem jezeru ter v Sončnem parku).