O-STA

Gradivo za novinarsko konferenco ob predaji oskrbovanih stanovanj

V Velenju, ki se ponaša tudi z nazivom starosti prijazno mesto, smo v prvi polovici leta intenzivno gradili oskrbovana stanovanja, s katerimi bomo starejšim občanom, ki bodo v njih živeli, omogočili kakovostno in samostojno življenje.

Z gradnjo oskrbovanih stanovanj smo začeli oktobra 2018. Objekt je danes dokončan in obsega 15 najemnih oskrbovanih stanovanj, od tega je 7 enosobnih stanovanj namenjenih bivanju dveh oseb, 8 garsonjer pa je namenjenih bivanju ene osebe. Stanovanja smo oddali v neprofitni najem na podlagi Pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne občine Velenje v najem.

Objekt smo strateško locirali v bližino Doma za varstvo odraslih Velenje, saj bodo najemniki imeli možnost koriščenja domskih uslug. Blizu so tudi zdravstveni dom, lekarna, trgovine in Sončni park, kjer se bodo starostniki lahko gibali in sproščali. Poleg oskrbovanih stanovanj smo zgradili parkirišče s 24 parkirnimi mesti, od tega je 11 nadomestnih parkirišč namenjenih stanovalcem Jenkove ceste 16, 13 parkirišč pa je namenjenih najemnikom oskrbovanih stanovanj.

Doslej evidentirani stroški projekta znašajo 1.478.065,69 evra, od tega prispeva Mestna občina Velenje 693.199,39 evra, dolgoročno posojilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije znaša 238.396,04 evra, soinvestitorstvo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pa 546.470,26 evra.

Končna vrednost projekta bo znana po zaključenem zemljiškoknjižnem razmerju s soinvestitorjem.

Investitor projekta je Mestna občina Velenje, projekt pa smo prijavili na javni razpis Program za sofinanciranje projektov pridobivanja oskrbovanih stanovanj za starejše in domov za ostarele, ki ga je objavil Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

Stanovalci se bodo v nov objekt vselili v petek, 29. novembra 2019.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje