O-STA

Integrirana metoda svetovanja, usposabljanja in zaposlovanja, ICTEM

V podjetju Kadis Kadrovsko izobraževalni inženiring so konec februarja 2005 uspešno zaključili Leonardo da Vinci pilotni projekt ICTEM, Integrirana metoda svetovanja, usposabljanja in zaposlovanja. Namen projekta je bil razviti in v praksi preizkusiti drugačen pristop k povečevanju zaposljivosti mladih brezposelnih oseb z nizko stopnjo izobrazbe.

K sodelovanju v projektu je podjetje Kadis pritegnilo tudi partnerje iz treh evropskih držav, Irske, Italije in Velike Britanije. Kot partner v Sloveniji pa je sodeloval Zavod RS za zaposlovanje.

Glavne značilnosti programa ICTEM, ki so ga v ločenih skupinah težje zaposljivih brezposelnih oseb izvedle vse sodelujoče organizacije, so:

- Zagotavljanje intenzivnega individualnega svetovanja in podpore skozi vse faze programa;

- Možnost istočasnega obravnavanja različnih ovir, s katerimi se srečujejo udeleženci, z integriranjem:

- svetovanja, usposabljanja in pomoči pri zaposlovanju,

- skupinskega dela in individualne obravnave,

- neposredno uporabnih znanj z elementi mehkih veščin;

- Fleksibilen, na posameznika usmerjen pristop, prilagojen individualnim potrebam vsakega udeleženca;

- Metode in tehnike dela, prilagojene značilnostim ciljne skupine;

- Možnost ponovnega vzpostavljanja socialne mreže in izboljšanje socialnih veščin skozi skupinske aktivnosti;

- Možnost dolgoročne podpore in pomoči, dostopne tudi po vključitvi v zaposlitev, izobraževanje in/ali programe usposabljanja.

V Sloveniji je program zajel tiste mlade težje zaposljive brezposelne osebe, ki zaradi določenih razlogov niso mogli ali niso želeli nadaljevati šolanja. Njihove konkurenčnosti na trgu dela tako ni mogoče zviševati z dvigom izobrazbene ravni. Ti mladi predstavljajo eno najbolj ranljivih in zapostavljenih skupin na trgu dela. V našem prostoru zanje trenutno ni podpornega programa.

Rezultati projekta so bili zelo vzpodbudni, ne samo v Sloveniji, ampak v vseh partnerskih državah. Od skupno 112 udeležencev v vseh partnerskih državah se jih je 44 zaposlilo, 30 pa se jih je vključilo v nadaljnje izobraževanje. Od skupnega števila udeležencev je bilo 54 udeležencev vključenih v krajša usposabljanja, s čimer so si povečali zaposlitvene možnosti.

Vodja projekta: mag.Jana Bervar, univ.dipl.psih.