O-STA

Trastuzumab deruxtecan omogoča impresivno 14,8-mesečno mediano trajanje odziva na zdravljenje in 16,4-mesečno mediano preživetje brez napredovanja bolezni

Podjetji AstraZeneca in Daiichi Sankyo Company sta na kongresu SABCS-San Antonio Breast Cancer Symposium predstavili rezultate raziskave faze II DESTINY-Breast01, ki je ocenjevala učinkovitost in varnost trastuzumab deruxtecana pri bolnikih s HER2 pozitivnim metastatskim rakom dojk, ki so predhodno prejeli vsaj dve anti-HER2 terapiji. Trastuzumab deruxtecan je novo, proti HER2 receptorju usmerjeno konjugirano zdravilo s protitelesom (ADC-anti-body drug conjugate).

Delež objektivnega odgovora na zdravljenje (ORR-objective response rate), ocenjen z neodvisnim centralnim pregledom, je znašal 60,9 %. Bolniki so v povprečju predhodno prejeli 6 terapij za zdravljenje metastatske bolezni (2-27), trastuzumab deruxtecan pa se je uporabil kot monoterapija v odmerku 5,4 mg/kg telesne mase.

Delež obvladovanja bolezni (DCR-disease control rate) je znašal 97,3 %, mediano trajanje odziva na zdravljenje 14,8 mesecev, mediano preživetje brez napredovanja bolezni pa 16,4 meseca. Mediano celokupno preživetje (OS-overall survival) še ni bilo doseženo, ocenjena stopnja preživetja po enem letu pa je znašala 86 %. Rezultati so bili skladni pri vseh podskupinah bolnikov.

HER2 = receptor za epidermalni rastni dejavnik tipa 2

Povzetek rezultatovi

Podatki učinkovitosti

Skupna ocena (n = 184)ii

ORR (%) (95 % CI)

60,9 (53,4-68)

CR (%)

6,0

PR (%)

54,9

SD (%)

36,4

PD (%)

1,6

DCR (%) (95 % CI)iii

97,3 (93,8-99,1)

CBR (%) (95 % CI)iv

76,1 (69,3-82,1)

mediani DoR (95 % CI)

14,8 meseca (13,8-16,9)

mediani PFS (95 % CI)

16,4 meseca (12,7-NE)

ocenjen OS pri 12 mesecih (%) (95 % CI)

86 (80-91)

CI-confidence interval = interval zaupanja; CR-complete response = popolni odgovor na zdravljenje; PR-partial response = delni odgovor na zdravljenje; SD-stable disease = stabilna bolezen; PD-progressive disease = napredovala bolezen; NE-not evaluable = ni ocenljivo.


i Ocenjeno z neodvisnim centralnim pregledom.
ii 5,4 mg/kg.
iii DCR je (CR + PR + SD)
iv CBR je (CR + PR + SD ≥ 6 mesecev)

Podatki so bili objavljeni 11. 12. 2019 na kongresu SABCS in hkrati objavljeni v reviji The New England Journal of Medicine.

Predhodne terapije so vključevale trastuzumab emtanzin (100 %), trastuzumab (100 %), pertuzumab (65,8%), druge anti-HER2 terapije (54,3%), hormonsko terapijo (48,9%) in ostalo sistemsko terapijo (99,5%). Mediano trajanje zdravljenja s trastuzumab deruxtecanom je znašalo 10 mesecev (0,7-20,5) ob medianem trajanju spremljanja 11,1 meseca (0,7-19,9). Ob analizi podatkov 1. avgusta 2019 je 42,9 % bolnikov še vedno prejemalo zdravljenje s trastuzumab teruxtecanom.

Varnost in prenosljivost trastuzumab deruxtecana v raziskavi DESTINY-Breast01 je v skladu s podatki iz raziskave faze I. Najpogostejši neželeni učinki stopnje ≥3 so bili nevtropenija (20,7 %), anaemija (8,7 %), nausea (7,6 %), limfopenija (6,5 %), limfocitopenija (6,5 %) in utrujenost (6,0 %). Celokupno je 13,6 % bolnikov imelo intersticijsko pljučno bolezen, potrjeno z neodvisnim centralnim pregledom. Dogodki so bili večinoma stopnje 1 ali 2 (10,9 %), stopnje 3 (0,5 %), noben dogodek ni bil stopnje 4. Štiri smrti (2,2 %) so bile opredeljene kot posledica intersticijske pljučne bolezni.

Regulatorno vlogo za trastuzumab deruxtecan za zdravljenje bolnikov z metastatskim HER2 pozitivnim metastatskim rakom dojk je pred kratkim s prednostno obravnavo sprejela ameriška agencija za hrano in zdravila (FDA).

O HER2 pozitivnem raku dojk

O HER2 pozitivnem raku dojk govorimo, ko je ta receptor prekomerno izražen v tumorju, pojavi pa se pri približno enem od petih bolnikov z rakom dojk.1, 2 Kljub nedavnim izboljšavam in odobritvam novih zdravil še vedno obstaja velika potreba pri zdravljenju metastatskega HER2 pozitivnega raka dojk.3, 4 Bolezen namreč še vedno ostaja neozdravljiva, saj na koncu sčasoma napreduje po trenutno razpoložljivih zdravljenjih.3, 4

O raziskavi DESTINY-Breast01

DESTINY-Breast01 je odprta, globalna, multicentrična, dvostopenjska raziskava faze II z eno roko, ki je ocenjevala učinkovitost in varnost trastuzumab deruxtecana pri bolnikih s HER2 pozitivnim neoperabilnim in/ ali metastatskim rakom dojk, predhodno zdravljenim s trastuzumab emtanzinom. Primarni cilj raziskave je bil delež objektivnega odgovora na zdravljenje (ORR), ocenjen z neodvisnim centralnim pregledom, sekundarni cilji raziskave pa so vključevali tudi trajanje odziva na zdravljenje (DoR), delež obvladovanja bolezni (DCR), delež klinične koristi (CBR), preživetje brez napredovanja bolezni (PFS) in celokupno preživetje (OS). V raziskavo DESTINY-Breast01 je bilo vključenih 184 bolnikov z vsega sveta, vključevanje pa se je končalo septembra 2018.

O trastuzumab deruxtecanu

Trastuzumab deruxtecan je vodilni produkt raziskovalne franšize konjugiranih zdravil s protitelesi družbe Daiichi Sankyo Cancer Enterprise in pomembno zdravilo v franšizi konjugiranih zdravil s protitelesi družbe AstraZeneca. Konjugirana zdravila s protitelesi so tarčna zdravila proti raku, ki omogočajo dostavo citotoksične kemoterapije, pritrjene na monoklonsko protitelo, ki se veže na točno določeno tarčo, izraženo na rakavih celicah.

S trastuzumab deruxtecanom trenutno poteka razvojni program, ki vključuje pet raziskav pri HER2 pozitivnem metastatskem raku dojk in raku želodca, vključno z raziskavo, ki poteka pri raku dojk z nizko izraženostjo HER2 receptorjev.

Potekajo tudi raziskave faze II pri napredovalem raku debelega črevesja ter metastatskem neskvamoznem nedrobnoceličnem raku pljuč z različnimi izraženostmi receptorja HER2 v tumorju. Potekajo tudi raziskave, ki vključujejo kombinacijsko zdravljenje s trastuzumab deruxtecanom z drugimi protirakavimi zdravili, vključno z imunoterapijo.

O sodelovanju med družbama AstraZeneca in Daiichi Sankyo

Marca 2019 sta AstraZeneca in Daiichi Sankyo sklenili globalno sodelovanje, da bi skupaj razvili in komercializirali trastuzumab deruxtecan kot potencialno novo zdravilo po vsem svetu, razen na Japonskem, kjer Daiichi Sankyo ohranja ekskluzivne pravice. Daiichi Sankyo je izključno odgovoren za proizvodnjo in dobavo zdravila.

O družbi AstraZeneca

AstraZeneca je globalna, v znanost usmerjena biofarmacevtska družba, ki se osredotoča na odkrivanje, razvoj in trženje inovativnih zdravil s treh terapevtskih področij: onkologije, bolezni dihal ter srčnožilnih, ledvičnih in presnovnih bolezni. Družba AstraZeneca deluje v več kot 100 državah, njena inovativna zdravila pa uporabljajo milijoni bolnikov po vsem svetu.

Za več informacij obiščite naše spletno mesto www.astrazeneca.com ali nam sledite na portalu Twitter @AstraZeneca.

Informacija pripravljena: decembra 2019/ SI-0795.

Kontakti za poizvedbe medijev


Gonzalo Viña

+44 203 749 5916

Rob Skelding

onkologija

+44 203 749 5821

Rebecca Einhorn

onkologija

+1 301 518 4122

Matt Kent

BioPharma

+44 203 749 5906

Jennifer Hursit

Drugo

+44 203 749 5762

Christina Malmberg Hägerstrand

Švedska

+46 8 552 53 106

Michele Meixell

ZDA

+1 302 885 2677Kontakti za poizvedbe vlagateljev


Thomas Kudsk Larsen

+44 203 749 5712

Henry Wheeler

onkologija

+44 203 749 5797

Christer Gruvris

BioPharma - kardiologija; metabolizem

+44 203 749 5711

Nick Stone

BioPharma - ledvice

+44 203 749 5716

Josie Afolabi

BioPharma: dihala

Drugo

+44 203 749 5631

Craig Marks

Finance; stalni prihodek

+44 7881 615 764

Jennifer Kretzmann

Maloprodajni vlagatelji

+44 203 749 5824

Brezplačna številka v ZDA

+1 866 381 72 77


Literatura

1. Tandon A, et al. HER-2/neu Oncogene Protein and Prognosis in Breast Cancer. J Clin Oncol. 1989;7(8):1120-8.

2. Sledge G, et al. Past, Present, and Future Challenges in Breast Cancer Treatment. J Clin Oncol. 2014;32(19):1979-1986.

3. de Melo Gagliato D, et al. Mechanisms of Resistance and Sensitivity to Anti-HER2 Therapies in HER2+ Breast Cancer. Oncotarget. 2016;7(39):64431-46.

4. National Comprehensive Cancer Network (NCCN). NCCN Guidelines. Rak dojk. Dostopno na https://nccn.org. Dostopano decembra 2019.