O-STA

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu stopil v veljavo

Velenje, 24. februar 2020 - Svetnice in svetniki so 4. februarja na 8. seji Sveta Mestne občine Velenje potrdili Predlog Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (v nadaljevanju OPN MOV), ki podaja tako strateške kot tudi izvedbene pogoje za posege v prostor. Odlok je stopil v veljavo 13. februarja 2020.

V teh dneh bodo pobudniki za spremembo namenske rabe svojih zemljišč, katerih vloge so bile pozitivno rešene s strani nosilcev urejanja prostora, na dom prejeli obvestilo o sprejetju novega OPN MOV in s tem uveljavitve njihovih pobud.