O-STA

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov sofinanciranih v 2020

Velenje, 25. februar - Jutri bomo na naši spletni strani www.velenje.si (Javne objave) objavili Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Mestna občina Velenje. Javni razpis bo trajal od 26. februarja do 25. marca 2020. Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 30 tisoč evrov, in sicer za programe in/ali projekte sklopa A namenjamo 15 tisoč evrov, za sklop A1 namenjamo 9 tisoč evrov in za sklop B namenjamo 6 tisoč evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje za leto 2020:

- SKLOP A in SKLOP A1: programi in/ali projekti preprečevanja nasilja, programi in/ali projekti za pomoč žrtvam nasilja in programi in/ali projekti za delo s povzročitelji nasilja; programi in/ali projekti, ki delujejo s ciljem preprečevanja zasvojenosti (prepovedane droge, alkoholizem, motnje hranjenja, igre na srečo in druge oblike zasvojenosti); programi in/ali projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi in/ali projekti s področja varovanja duševnega zdravja; programi in/ali projekti za izboljšanje življenja osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju; programi in/ali projekti medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi in/ali projekti, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov, vključno s programi in/ali projekti pomoči in podpore za dementne osebe in njihove svojce; programi in/ali projekti, namenjeni otrokom in mladostnikom ter staršem pri razreševanju osebnostnih problemov (psihosocialna pomoč); programi in/ali projekti, namenjeni otrokom in mladostnikom, ki so prikrajšani za primerno družinsko življenje, in mladostnikom s težavami v odraščanju; programi in/ali projekti za podporo bivanja invalidov in drugi specializirani programi in/ali projekti za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov; drugi programi in/ali projekti, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk ljudi (spodbujanje razvoja prostovoljstva, pomoč prosilcem za mednarodno zaščito, beguncem, ekonomskim migrantom in njihovim družinskim članom, bivšim zapornikom, osebam v postopku deložacije, podpora umirajočim in njihovim svojcem ter žalujočim, žrtvam zlorab in trgovine z ljudmi, žrtvam prometnih nesreč, socialno vključevanje Romov ipd.); programi in/ali projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja zdravja, izboljšanja kakovosti življenja ali delujejo s ciljem promocije zdravja; programi in/ali projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.

- SKLOP B: programi in/ali projekti za nudenje materialne pomoči in odpravljanje socialnih stisk ljudi v mestni občini Velenje.

Več informacij o razpisu dobite na www.velenje.si.