O-STA

Kreativna jazz klinika Velenje

V Velenju v času med 24. in 29. februarjem poteka Kreativna jazz klinika Velenje, eden od najpomembnejših glasbeno-izobraževalnih dogodkov pri nas, na katerem so se kalili številni zdaj uveljavljeni glasbeniki. Kreativna jazz klinika se je v Velenju prvič odvila leta 2000 pod umetniškim vodstvom legendarnega jazzovskega vibrafonista Boška Petrovića. Vodja Klinike je saksofonist Jure Pukl, v New Yorku živeči Prešernov nagrajenec in eden najuspešnejših slovenskih glasbenikov, ki se je prav tako kalil na kliniki.

Jazz klinika predstavlja obliko ustvarjalnega glasbenega druženja in hkrati neformalnega glasbenega izobraževanja. Slušateljem, ustvarjalcem in poustvarjalcem jazz glasbe nudi poleg glasbenega izobraževanja ter izmenjave znanj in informacij tudi sodelovanje v aktivni ali pasivni slušateljski obliki. Na dogodku sodeluje 15 mentorjev in 63 slušateljev iz sedmih držav. Poleg Mestne občine Velenje, ki finančno podpira dogodek, kot soorganizatorja sodelujeta še Festival Velenje, ki zagotavlja prostore za izvedbo koncertov s tehničnim osebjem in promocijo ter Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, ki zagotavlja prostore za izobraževanje udeležencev in slušateljev, izvedbo koncertov ter tehnično osebje.

Kliniko obiskujejo mladi glasbeniki, ki so željni znanja in budno spremljajo svetovno jazzovsko sceno. Na osnovi preteklih izkušenj ima izvedba Kreativne jazz klinike velik vpliv na kulturni razvoj v Mestni občini Velenje in na dvig ustvarjalnosti občanov.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje