O-STA

Medicina, pravo in družba 2020

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta in Medicinska fakulteta, Pravniško društvo v Mariboru in Zdravniško društvo Maribor organizirajo 29. posvetovanje MEDICINA, PRAVO IN DRUŽBA:

Odgovornost v zdravstvu

Kreditne točke za člane Zdravniške zbornice Slovenije

Maribor, 27. in 28. marec 2020

Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija


Petek, 27. marec 2020

Prva sekcija: 9.00 do 10.45

9.00-9.15 Otvoritev rektor Zdravko Kačič,

Pozdravni nagovori

9.15-9.45 Ministrstvo za zdravje: Odgovornost države do organiziranosti zdravstvenega sistema

9.45-10.05 Andreja Katič: Pravni vidiki odgovornosti v zdravstvu

10.05-10.25 Rajko Pirnat: Obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje

10.25-10.45 Vlasta Nussdorfer: Družbena odgovornost do vključevanja dobrodelnosti v zdravstvu

10.45-11.00 odmor


Druga A. sekcija: 11.00-14.00

11.00-11.20 Zdenka Čebašek Travnik: Odgovornost Zdravniške zbornice do zdravnikov, zdravstvenega sistema in družbe

11.20-11.40 Ivica Flis: Normiranje dela zdravnikov v korelaciji z zagotavljanjem kakovostne obravnave pacientov

11.40-12.00 Darja Senčur Peček: Urejanje delovnega časa v zdravstvu

12.00-12.20 Vojko Flis: Odgovornost ustanove za varstvo pacientovih podatkov

12.20-12.40 Jurij Fürst: Odgovornost za financiranje zdravil

12.40-13.00 Viktorija Žnidaršič Skubic: Nekrivdna odškodninska odgovornost zdravnikov

13.00-13.30 razprava

13:30-14:00 Satelitsko predavanje


14.00-15.00 odmor za kosilo


Tretja A. sekcija: Športno pravo in medicina (15.00-19.00)

15.00-15.20 Matjaž Vogrin: Odgovornost medicine v športu: medicinski vidik

15.20-15.40 Allan Tencer: Biomechanics in Sport**

15.40-16.00 Miha Šepec: Doping v športu - pravni vidiki

16.00-16.20 razprava

16.20-16.45 odmor


16.45-17.05 Suzana Kraljić & Katja Drnovšek: Nebinarnost spola in športno pravo

17.05-17.25 Mojca Tancer Verboten: Športniki in delodajalec: odgovornost za zdravje in šport na univerzi

17.25-17.45 Miroslav Cerar: Izkušnje olimpijskih športnikov

17.45-19.00 razprava in sprehod po spominih na Leona ŠtukljaTretja B. sekcija: Mednarodna sekcija (11.00-19.00)

jezik predstavitve: *hrvaški, bosanski, srbski; **angleški; ***nemški

11.00-11.20 Jozo Čizmić: Odgovornost in obveznosti pacientov* (Odgovornost i obaveze pacienta)

11.20-11.40 Denis Pajić & Sunčica Hajdarović: Kaznivo dejanja zdravniške malomarnosti - primerjalna analiza kazenske zakonodaje v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem in v Sloveniji* (Criminal offenses of medical malpractice - Comparative analysis of criminal legislation in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Slovenia)

11.40-12.00 Maja Čolaković: Zdravnikova obveznost zagotavljanja zdravstvenih storitev v. ugovor vesti* (Physicians' obligation to provide medical services v. conscientious objection in medicine)

12.00-12.20 Dinka Šago: Odgovornost za nepremoženjsko škodo* - pravni in medicinski vidiki (Odgovornost za neimovinsko štetu - pravni i medicinski aspekti)

12.20-12.40 Allan Tencer: Biomechanics in Low Speed Rear End Automobile Collisions**

12.40-13.00 Marija Boban: Upravljanje s podatki in informacijamio pacientih v zdravstvenih informacijskih sistemih Republike Hrvaške - varnost, zaščita in odgovornost* (Upravljanje podacima i informacijama o pacijentima u zdravstvenim informacijskim sustavima Republike Hrvatske- sigurnost, zaštita i odgovornost)


13.00-14.00 razprava

14.00-15.00 odmor za kosilo


15.00-15.20 Hrvoje Kačer: Odgovornost v športu* (Odgovornost u sportu)

15.20-15.40 Yener Unver & Jocelyne Alayan: Z zdravjem povezani ukrepi v turškem nogometnem pravu*** (Health-Related Actions in Turkish Football Law)

15.40-16.00 Jasna Murgel: Odgovornost zdravnikov in zdravstvenih delavcev za napako v praksi Evropskega sodišča za človekove pravice

16.00-16.20 razprava

16.20-16.45 odmor


16.45-17.05 Ante Klarić & Marina Švaganović & Miran Cvitković: Plače zdravstvenih delavcev na Hrvaškem* (Plače zdravstvenih radnika u Hrvatskoj)

17.05-17.25 Mylene Ramos Seidl: Zdravnikovo delo v brazilskem delovnem pravu** (Physicians Work Under Brazilian Labor Law)

17.25-17.45 Jasmina Alihodžić & Anita Duraković: Mednarodni sporazumi o nadomestnem materinstvu - perspektive mednarodne ureditve (International Surrogacy Arrangements - Perspectives on International Regulation)

17.45-19.00 razprava


20.00 družabno srečanje


Sobota, 28. marec 2020


Četrta sekcija - delavnica: 9.00-14.00 Boj proti povzročiteljem bolezni (Ključni izziv današnjega časa)


9.00-9.20 Zoran Simonović: Bolezni sodobnega časa

9.20-9.40 Lea Knez & Nina Gorišek Miksić: Odgovornost in ukrepi zdravstvenih institucij za boj proti odpornim mikrobom

9.40-10.00 Aleš Obreza: Vloga farmacije v iskanju protimikrobnih učinkovin (Nove protimikrobne učinkovine in kaj lahko od njih pričakujemo)

10.00-10.20 Krešimir Pavelić: Raziskave v medicini v iskanju novih terapevtskih možnosti

10.20-11.00 razprava


11.00-11.15 odmor11.15-11.35 Maja Sočan: Obvladovanje epidemij in pandemij z masovnimi ukrepi (koronavirus)

11.35-11.55 Blanka Kačer: Farmacevtsko pravo in ukrepi EU v boju proti odpornim mikrobom*

11.55-12.15 Polona Farmany: Odgovornost za institucionalno pridržane osebe po Zakonu o duševnem zdravju

12.15-12.35 Vid Jakulin: Odvzem prostosti in omejitev gibanja pacienta - kazenski vidik

12.35-13.30 razprava

13.30-14.00 predstavitev zaključkov posveta


Vzporedna študentska delavnica 9.00-14.00 : Evtanazija

Vodje: Matjaž Zwitter, Aleksander Golushkin in Marius Mensah, (študentje prava, medicine in drugih področij)

pozdrav Predstavnik Ruske federacije

jezik predstavitve: *angleški****Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa.


Informacije: Urška Kukovec, Univerza v Mariboru Pravna fakulteta, Center za medicinsko pravo, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, tel.: 02 250 42 38, elektronska pošta: dekanat.pf@um.si.Kotizacija: 250 EUR (z vključenim DDV). Kotizacija vključuje obisk predavanj, pisno gradivo (zbornik), pogostitev med odmori, v času petkovega kosila in petkovo družabno srečanje.

Kotizacije so oproščeni upokojeni člani Zdravniškega društva Maribor in Pravniškega društva v Mariboru ter študenti prava, medicine in drugih fakultet.

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor; Št. TRR: SI56 0110 0609 0122 141; Sklic: 6509 (obvezno navedite sklic).

Z zgodnjimi prijavami do 2. marca 2020 si zagotovite znižano plačilo kotizacije 200 EUR z vključenim DDV.


Informacije in prijava s prijavnim obrazcem: na spletni strani https://pf.um.si/dogodki/medicina-pravo-in-druzba/ ali dekanat.pf@um.si.


Organizacijski odbor posveta:

Prim. dr. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med.

Prof. dr. Vojko Flis, dr. med.

Prof. dr. Vesna Rijavec, univ. dipl. prav.

Prof. dr. Suzana Kraljić, univ. dipl. prav.