O-STA

OBVEZNICE RS08 - OBVEZNICE ZA PORAVNAVANJE OBVEZNOSTI IZ NEIZPLAČANIH DEVIZNIH VLOG

ZASTARANJE UNOVČITVE 18. KUPONA

Ministrstvo za finance v imenu Republike Slovenije obvešča vse imetnike obveznic Republike Slovenije z oznako RS08, ki so bile izdane na osnovi Zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS št. 7/1993), da bo dne 31. 5. 2005 zastarala pravica do unovčitve 18. kupona omenjene obveznice, ki je dospel v plačilo 31. 5. 2002. Kuponi obveznice se izplačajo v EUR, razen če so bile obveznice uporabljene za namene iz 14. člena zakona. Kuponi izplačljivi v EUR se lahko do vključno 31. 5. 2005 unovčijo pri bankah, s katerimi ima Banka Slovenije sklenjeno pogodbo o izplačevanju kuponov omenjenih obveznic. Kuponi obveznic, ki so bile uporabljene za namene iz 14. člena zakona, se izplačujejo v tolarski protivrednosti in se lahko do vključno 31. 5. 2005 unovčijo pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila. Po 31. 5. 2005 Republika Slovenija ne bo več izplačevala obveznosti iz tega kupona.

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI