O-STA

Podaljšan razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov

Velenje, 18. marec 2020 - Javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2020, ki je objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi, bo odprt do 30. aprila 2020. Rok za oddajo prijav smo zaradi izrednih razmer podaljšali za 30 dni.

Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 30 tisoč evrov, in sicer za programe in/ali projekte sklopa A namenjamo 15 tisoč evrov, za sklop A1 namenjamo 9 tisoč evrov in za sklop B namenjamo 6 tisoč evrov.

Več informacij o razpisu dobite na www.velenje.si.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje