O-STA

Upravnike večstanovanjskih stavb smo pozvali k preventivnim ukrepom

Zaradi širjenja koronavirusa smo danes k preventivnim ukrepom pozvali tudi upravnike večstanovanjskih stavb v Velenju.

Prosili smo jih, da v objektih nujno uvedejo nekatere preventivne ukrepe. Pozvali smo jih, da zagotovijo, da se v dvigalu vedno prevaža največ ena oseba (izjema so seveda osebe iz istega stanovanja, in tiste, ki pomagajo starejšim), da poskrbijo, da je oddaljenost med čakajočimi na dvigalo ustrezna, torej vsaj meter in pol. Stanovalce morajo obvestiti o možnostih prenosa okužbe preko trdnih površin, opozorijo jih naj na higieno kašlja, redno in temeljito umivanje rok, naj se izogibajo dotikanju oči, ust, nosu, osebe z znaki katere koli bolezenske okužbe, naj se zadržujejo doma. Prepovedano je kakršno koli druženje po hodnikih, pred blokom ali v njegovi okolici.

Upravnike večstanovanjskih stavb smo pozvali tudi, da zagotovijo redno in temeljito razkuževanje vseh vhodov v objekte, vseh prijemal v objektu (kljuke, ograje, stikala ...) in tudi dvigal.

Vsa navodila o preventivnem ravnanju za stanovalce naj bi upravniki izobesili na vhode v stavbe, oglasne deske in v dvigala.

Le z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov lahko omejimo širjenje koronavirusa in tako poskrbimo za večjo varnost vseh nas.