O-STA

Vpis predšolskih otrok v Vrtec Velenje za šolsko leto 2020/2021

Vrtec Velenje bo, kljub trenutnim razmeram, ko so vrtci od 16. marca do preklica zaprti, izvedel vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2020/2021.

Vpis bo potekal od 6. do 19. aprila 2020. Vloge za vpis otroka v vrtec bodo sprejemali po elektronski pošti na naslov: vpis@vrtec-velenje.si. Starši lahko oddajo vloge tudi po navadni pošti na naslov: Vrtec Velenje - ZA VPIS, Šlandrova 11a, 3320 Velenje ali jih osebno prinesejo in pustijo v poštnem nabiralniku na Upravi Vrtca Velenje (enota Tinkara, Šlandrova 11a, Velenje) na zunanji strani stavbe.

Vlogo za vpis otroka v vrtec in Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca lahko starši dobijo na spletni strani vrtca http://www.vrtec-velenje.si. Vloge so lahko skenirane in opremljene s podpisom. V kolikor to ni mogoče, zadostuje navedba imena in priimka staršev oz. skrbnikov.

K podpisu pogodbe bo vrtec starše pozval naknadno. Potrebna dokazila iz 13. člena Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje bodo starši priložili, če jih bo k temu pozval vrtec.

Dodatne informacije so staršem na voljo na elektronskem naslovu vpis@vrtec-velenje.si in na telefonskih številkah: 041 313 031(Mateja Lipičnik) in 065 556 890 (Anja Knez).