O-STA

Nacionalni inštitut za biologijo in partnerji osnovali evropski konzorcij in prijavo na HORIZON 2020. tema: razvoj zdravil in diagnostikov za premagovanje infekcij s korona virusom covid-19

V okviru razpisa evropskega raziskovalnega programa Obzorja 2020 IMI - Pobuda za inovativna zdravljenja (Horizon 2020 - Innovative Medicines Initiative), ki se je zaključil 31. marca 2020, se je na specialno temo "Razvoj zdravil in diagnostikov za premagovanje infekcij s korona virusom COVID19" prijavil konzorcij, v katerem ima pomembno raziskovalno vlogo prav NIB. Prijavljeni projekt nosi akronim FAC - Fight Against Corona! , vodilni partner pa je biotehnološko podjetje EDUCELL d. o. o.

Koordinator tega projekta dr. Miomir Knežević, direktor podjetja EDUCELL, je sestavil ugleden mednarodni konzorcij, v katerega so se vključili slovenski raziskovalci iz Nacionalnega instituta za biologijo (NIB), Fakultete za farmacijo, Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete in firma Omega d. o. o. V tričlanskem Znanstveno-Raziskovalnem Svetu konzorcija sta poleg akademika prof. dr. Franca Strleta še prof. dr. Primož Rožman, dr. Stephen Minger in prof. dr. Bojana Beović z Infekcijske Klinike UKC v Ljubljani. Poleg slovenskih partnerjev sta se v konzorcij vključili še dve univerzitetni bolnišnici iz Italije in Nemčije ter široka mednarodna paleta podjetij iz Italije, Švice, Izraela, Indije, Velike Britanije, Nemčije in ZDA.

Cilj konzorcija je boj proti koronavirusni bolezni - COVID19. V začetku leta 2020 je svet prizadela koronavirusna pandemija COVID19, imenovana po SARS-2 / CoV-2, v kateri je virus do 1. 4. 2020 okužil že skoraj milijon ljudi po vsem svetu. Trenutno so zdravila za hudo bolne okužene posameznike slabo učinkovita in bolezen COVID-19 pogosto vodi do virusne pljučnice in hudega zapleta, tako imenovanega ARDS (akutni stresni respiratorni sindrom), ki ima visoko smrtnost (do 50%). To je posledica, za ta virus značilne, burne imunske reakcije zaradi več vrst izločanih molekul, imenovanih citokinov - interlevkinov, kemokinov in drugih faktorjev, kar poimenujemo "citokinski vihar". Burni vnetni imunski odziv ni le smrtno nevaren zaradi zadušitve, kar lahko delno preprečimo z dodajanjem kisika z respiratorji, ampak ima za posledico trajno poškodbo pljuč, fibrozo in zmanjšanje kakovosti življenja prebolevnikov.

Ker je cepivo za ta virus šele v razvoju, je potrebno nemudoma razviti učinkovite načine zdravljenja, da bi zmanjšali vnetni proces in trajne okvare pljuč. S temi cilji v mislih je bil ustanovljen mednarodni konzorcij za razvoj novih zdravil za zdravljenje CoV-2 in ARDS pri okuženih osebah. V prvem delovnem sklopu FAC! projekta bodo uporabili protivirusno zdravilo, ki ga bodo z inovativnim pristopom vnesli v okužene celice in preprečili razmnoževanje SARS CoV-2 virusa.

Pri bolnikih, kjer se bo že pojavil citokinski vihar in ARDS, pa bodo uporabili mezenhimske matične celice - MSC, ki delujejo kot naravni imunosupresivni agensi. Ker jih oslabljeni organizem obolelih ne razvije dovolj, jih moramo dodajati. S temi celicami lahko bistveno zavremo burno imunsko reakcijo in s tem preprečimo stopnjevanje ARDS-ja. MSC celice zdravih donorjev se razmnožijo v bioreaktorju in se jih nato dodaja bolniku v ustrezni količini, kar zagotavlja podjetje Educell iz Trzina.

Konzorcij FAC! vključuje člane s strokovnim znanjem na področju celične terapije, inženiringa bioreaktorjev in medicinskih pripomočkov, identifikacije in karakterizacije virusov, biofarmacevtske proizvodnje, kritične oskrbe bolnikov, vodenja kliničnega preizkušanja novih zdravil ter poznavalce regulativnih zadev. Projekt je usmerjen k dvema ciljema: pri bolnikih, ki so že hudo bolni z boleznijo CoV-2 (COVID-19) in ARDS, bomo razvili in standardizirali terapevtske celice (MSC), ki so se izkazale za učinkovite. S tem bi zmanjšali potrebo po dihalnih napravah za zmanjšanje vnetja pljuč in življenjsko prizadetost. Drugi cilj je preprečiti razvoj komplikacij in vnetja pljuč ter vzporedno klinično preskusiti učinkovitost nove protivirusne spojine, s katero bi lahko preprečili, omejili ali celo izkoreninili virusno obremenitev pri osebah, okuženih s CoV-2.

V tem projektu bomo torej hkrati razvijali sposobnost bioinženiringa naslednje generacije za razvoj biofarmacevtike protivirusnih zdravil ter za razvoj populacij terapevtskih matičnih celic, s čimer bi lahko množično pospešili zdravljenje svetovne populacije, okužene s tem zahrbtnim patogenom.

Skupina Nacionalnega instituta za biologijo pod vodstvom prof. dr. Tamare Lah Turnšek je v tem projektu prevzela vodenje sklopa, ki je ob tem povedala: " NIB bo prevzel vrednotenje terapevtskih pripravkov mezenhimskih matičnih celic (MSC) in izboljšav njihove učinkovitosti z modelnimi raziskavami medceličnih interakcij virusnega vnetnega procesa".

Več informacij:

NIB: Katja Ploj, katja.ploj@nib.si, 040 320 516

EDUCELL: Miomir Knežević, miomir.knezevic@educell.si, 041 707 937

O NIB

NIB združuje štiri raziskovalne enote s skupno 157 zaposlenimi v Ljubljani in Piranu in sledi cilju postati vodilni center za temeljne in aplikativne raziskave bioloških in sorodnih naravoslovnih znanosti ne samo v Sloveniji, temveč v širši regiji. Aktualne družbene spremembe, povezane z drastičnim upadom biodiverzitete, klimatskimi spremembami, onesnaženjem s toksičnimi snovmi, nezadostno oskrbo s pitno vodo, pretiranim izlovom morskih organizmov, pojavom bioterorizma in tudi pandemij neslutenih razsežnosti, izjemno aktualizirajo in vplivajo na kontekst raziskovanja inštituta.

O Educellu

Educell, ustanovljen leta 1997, je podjetje, ki se ukvarja z razvojem izdelkov za celično terapijo. Podjetje pripravlja izdelke za celično terapijo za zdravljenje artikularnega hrustanca, vezikoreretralnega refluksa, regeneracijo kostnega tkiva in zdravljenje imunoloških motenj, ki se uporabljajo v Univerzitetnem Kliničnem Centru Ljubljana in drugih kliničnih ustanovah v Sloveniji, pod nadzorom Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke. Oddelek za raziskave in razvoj je namenjen razvoju inovativnih izdelkov za celično terapijo in razvoju medicinskih pripomočkov, ki omogočajo izolacijo in uporabo matičnih celic v operacijski dvorani.

Celična terapija ImmunoArt je bila razvit leta 2014 in temelji na ex vivo razširjenih alogenskih mezenhimalnih stromalnih celicah (MSC), izoliranih iz kostnega mozga. Njihova imunomodulatorna sposobnost je že dokazana na klinikah za zdravljenje bolezni GvHD in Chronove bolezni. Vloga Educella v projektu je razviti novo tehnološko platformo, ki bo omogočila obsežnejšo proizvodnjo MSC za zdravljenje hudo prizadetih bolnikov, okuženih s COVID-19.

O konzorciju FAC!

Konzorcij Fight Against Corona! - FAC! - je bil ustanovljen z namenom, da se prijavi na razpis Horizon 2020 - IMI, ki je bil oddan 31. marca. Konzorcijski partnerji, mnogi med njimi so dolgoletni partnerji na področju biotehnologije, medicine in raziskav, bodo sodelovali, da bi razvili več novih načinov zdravljenja. Konzorcij sestavlja 13 partnerjev s 3 celin in 8 držav in vključuje člane s strokovnim znanjem na področju celične terapije, inženiringa bioreaktorjev in medicinskih pripomočkov, identifikacije in karakterizacije virusov, biofarmacevtske proizvodnje, kritične oskrbe in upravljanja s kliničnimi preskušanji ter regulativnih zadev. Konzorcij FAC! bo preizkusil učinkovitost nove protivirusne spojine proti CV-2, da bi ugotovil, ali je sposoben omejiti ali izkoreniniti virusno obremenitev CV-2 pri okuženih osebah. Pri bolnikih, ki so že hudo bolni z boleznijo CV-2 (COVID-19) in ARDS, bo FAC! določil učinkovitost mezenhimskih matičnih celic za zmanjšanje vnetja pljuč in zmanjšal obolevnost in umrljivost zaradi ARDS. Hkrati bo razvili biotehnologije naslednje generacije za razvoj obsežne biofarmacevtike protivirusnih zdravil in populacij matičnih celic, da bi množično povečali te terapije za zdravljenje svetovne populacije, okužene z zahrbtnim novim patogenom.

Konzorcij FAC! sestavljajo: Educell (Slovenija), vodilni partner, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (Italija), Celonic (Švica), Conreso (Nemčija), Nantkwest (ZDA), Nantworks (ZDA), Nacionalni inštitut za biologijo (Slovenija), Omega (Slovenija), Orgenesis (Izrael), Stempeutics (Indija), Team Consulting (Velika Britanija), Univerza v Ljubljani (Slovenija) in Vivabiocel (Italija).

###