O-STA

Novomeško združenje ROVO želi pokopati koroške sanje o 3. razvojni osi!

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je informirana, da je Združenje ROVO iz Novega mesta vložilo tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije s katero želi odpraviti odločbo o gradbenem dovoljenju za sklop "D" Gaberke, ki bi prekinilo več kot 16-letno čakanje Korošcev na pričetek gradnje 3. razvojne osi! Tožba je vložena po zakonitem zastopniku združenja, Zlatku Resmanu, ki se sicer kot samostojni podjetnik poklicno ukvarja z eko nadzori projektov. Spomnimo, da se je postopek prostorske umestitve 3. razvojne osi na Koroško pričel že leta 2004, prvi odsek pa je bil, po najdalj trajajočem postopku v Sloveniji, v prostor umeščen šele leta 2013. Gre za odsek Velenje-Slovenj Gradec, na katerega izdano gradbeno dovoljenje iz 6. marca 2020, se pritožuje novomeško združenje ROVO.

Ugoditev zahtevku združenja ROVO bi pomenila, da se gradnja 3. razvojne osi na Koroško ne bo pričela, vsak dodaten birokratski zaplet pa pomeni, da se ogrozi že pridobljeno okoljevarstveno soglasje za odsek Velenje - Slovenj Gradec, ki se izteče junija 2020. Gre za pretkano in prefinjeno taktiko Združenja ROVO, vloženo prav na zadnji dan pritožbenega roka, katero smo lahko spoznali že v agoniji zoper gradnjo obrata Magne Styer v Hočah pri Mariboru.

Na tožbo mora v naslednjih dneh kot zastopnik Republike Slovenije odgovoriti pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, katerega resor trenutno vodi minister Andrej Vizjak iz kvote največje koalicijske politične stranke, ki se je s koalicijsko pogodbo zavezala za "nadaljevanje in širitev AC omrežja (3. razvojna os izboljšanje pretočnosti AC)". V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os dajemo vso podporo pristojnim službam države, da obranijo že izdano gradbeno dovoljenje in uresničijo dolgoletne sanje Korošcev o 3. razvojni osi!

V duhu trenutnih "korona" kriznih razmer so snovalci tožbe, sebično in egoistično izkoristili že tako težko situacijo, ki bo s posledicami v obliki ekonomske krize prizadela celo Evropo. Edina rešitev za preboj ekonomske krize, je pričetek gradnje velikih infrastrukturnih projektov, med katere sodi tudi 3. razvojna os. Zato od Vlade Republike Slovenije pričakujemo, da bo usmerila vse napore v takojšen začetek gradnje hitre ceste na Koroško!

3. razvojna os je prometnica, ki Koroški daje upanje za razvoj blaginje v prihodnosti. Je jamstvo mladim generacijam, da bodo nekoč lahko služile kruh v svojem domačem kraju! Sprejemamo delovanje pravne države, moralno pa se nam zdi absurdno, da neko novomeško združenje ogroža razvoj Koroške regije in mlado generacijo obsoja na množično izselitev iz regije! Znan rek pravi, da le čevlje sodi naj Kopitar...

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os poziva tudi Svet koroške regije, da nemudoma zavzame stališče ter ukrepe zoper grožnjo, ki želi blokirati gradnjo 3. razvojne osi na Koroško! Pričakujemo tudi odziv in aktivnosti Mestne občine Velenje! Predvsem pa pozivamo vse Korošice in Korošce, da se skupaj upremo grožnjam, ki blokirajo prihodnost razvoja naše lepe Koroške!

Korošci HOČ'MO CESTO!