O-STA

Pismo vladi: 3. razvojna os kot priložnost za izhod iz ekonomske krize!

Spoštovani
Predsednik Vlade Republike Slovenije
g. Janez Janša

3. razvojna os kot priložnost za izhod iz ekonomske krize!

Spoštovani!

Naša domovina Slovenija se v teh časih spopada z eno najhujših kriz v zgodovini samostojnosti. Oči mladih so zlasti zazrte v prihodnost in bojazen, da bo ravno mlado generacijo najbolj prizadela ekonomska kriza, kot posledica izbruha epidemije virusa CoVID-19! V Mladinski iniciativi za 3. razvojno os menimo, da je to bojazen mogoče prebroditi s pospešitvijo ključnih in strateško pomembnih investicij za Republiko Slovenijo. Konkretno imamo v mislih pričetek gradnje 3. razvojne osi na Koroško!

Eden največjih infrastrukturnih projektov v državi je na odseku Velenje - Slovenj Gradec tik pred začetkom gradnje. Skrbijo nas birokratske ovire pri izboru izvajalca gradbenih del za zgoraj omenjeni odsek, dodatno pa tudi okoljevarstvena tožba zoper že izdano gradbeno dovoljenje za sklop "Gaberke". Vladi želimo veliko poguma in volje pri odpravi teh ovir, da se bo lahko odsek Velenje-Slovenj Gradec kmalu spremeniti v gradbišče. To bo zgodovinski dogodek ne le za Koroško, temveč za celotno Slovenijo!

Severni krak 3. razvojne osi je projekt, ki kot okno v svet gospodarskega sodelovanja v Evropski uniji, spaja območje tradicionalne koroške kovinsko-predelovalne industrije, z možnostjo nadgradnje in modernizacije, zlasti pa bi nova prometnica povezala tudi Slovenijo z našo severno sosedo Avstrijo. Zato je ključno pospešiti tudi umeščanje, projektiranje in gradnje te 3. razvojne osi od Slovenj Gradca, preko Dravograda vse do Mednarodnega mejnega prehoda Holmec.

V novi koalicijski pogodbi 2020-2022 ste med ukrepi za gospodarski razvoj, prostor, okolje, infrastrukturo, tehnologijo in energetiko, našteli:
  • administrativno razbremenitev (zmanjšanje birokratskih opravil pri pridobivanju dovoljenj za gradnjo in umeščanje objektov v prostor);
  • decentralizacijo in skladen regionalni razvoj;
  • nadaljevanje in širitev AC omrežja (3. razvojna os izboljšanje pretočnosti AC);
  • poenostavitev in pospešitev umeščanja večjih infrastrukturnih in energetskih objektov v prostor.
Vse to so usmeritve koalicije, ki Korošcem dajejo upanje, da bo tudi ta vlada 3. razvojno os prepoznala kot enega ključnih razvojnih infrastrukturnih projektov in s tem pripomogla k lažji premostitvi nove prihajajoče ekonomske krize.

3. razvojna os ni zgolj lokalni projekt, temveč državni, saj ima vpliv na kupico makroekonomskih, zaposlitvenih in fiskalnih učinkov države. "Študija širših ekonomskih učinkov investicije za 3. razvojno os na odseku Šentrupert - Velenje - Slovenj Gradec" je podala sklepno ugotovitev, da povprečna ocena širših gospodarskih učinkov investicije v severni del 3. razvojne osi - (leto 2015) znašajo 40,6 mio evrov, ob upoštevanju standardne napake pa v intervalu od 32 do 49 mio €!
(vir: M.Černigoj, M.Ogorevc, 2016. Študija Širših ekonomskih učinkovinvesticije za 3.razvojno os na odseku Šentrupert - Velenje - Slovenj Gradec.)

Pri snovanju avtorske študije "Hoč'mo cesto", so nam na GZS - OZ Koroška podali oceno, da bi 3. razvojna os bistveno skrajšala čas dobave na območju in okrepila privlačnost delovnih mest, kar bi s časoma tudi povečalo privlačnost Savinjsko-Šaleške in Koroške regije, za odpiranje novih delovnih mest. Že zdaj obe regiji skupaj ustvarita 1,1 milijarde evrov dodane vrednosti in zaposlujeta preko 28.000 ljudi!
(Vir: A.Grobelnik, A.Verhovnik, 2016. Hoč'mo cesto! - Koroška in 3. razvojna os)

Bistveno pa je, da bi v prihajajočih kriznih časih, Slovenija z zagonom večjih infrastrukturnih projektov, kot je denimo 3. razvojna os, dosegala stabilno gospodarsko rast. Vse to so argumenti, ki kličejo po pospešitvi in takojšnjem pričetku gradnje 3. razvojne osi!

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os ima sedež na Ravnah na Koroškem in je edina iniciativa, ki podpira delo vlade in pristojnih služb z namenom čim prejšnje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško, ki je za izboljšanje položaja regije Koroške ključnega pomena. Vso naše dosedanje delo je objavljeno na portalu www.hitronakorosko.si.

Želimo si dobrega sodelovanja in Vam želimo vse dobro pri izvajanju začrtanih investicijskih nalog iz koalicijske pogodbe!

Koroški pozdrav se glasi: "HOČ'MO CESTO!"

Aljaž Verhovnik, l.r.
koordinator
Mladinske iniciative za 3. razvojno os