O-STA

Uprava Mestne občine Velenje čisti naše mesto, velika akcija tudi naslednji teden

Velenje, 21. april 2020 - Večji del občinske uprave v teh dneh zaradi pandemije koronavirusne bolezni delo izvaja od doma ali pa so na čakanju in ker vsako leto v pomladnem času organiziramo očiščevalne akcije, smo se odločili, da bo občinska uprava vsak dan v tednu, ko praznujemo dan Zemlje, vsak dan čistila naše mesto in njegovo okolico.

Tako že od petka, 17. aprila, vsak dan zaposleni iz enega ali dveh uradov naše občine izvajajo čiščenje. V petek je čiščenje izvajal Urad za razvoj in investicije. Sodelovalo je 16 zaposlenih, ki so čistili ob državni cesti Velenje-Celje (do odcepa za Dobrno), ob sprehajalni poti pri trgovini Lidl, ob reki Paki do Šaleka, ter ob poti na Velenjski grad. Danes so v čistilni akciji sodelovali zaposleni Urada za okolje in prostor ter Urada za družbene dejavnosti. Sodelovalo je 18 zaposlenih, ki so čistili sprehajalne poti okoli jezer, Sončni park ter cesto od starega kina do pokopališča v Škalah. Danes s čistilno akcijo nadaljujejo zaposleni Urada za komunalne dejavnosti in Kabinet župana. Čistijo ob državni cesti Velenje-Šoštanj, ob Rudniška cesti do podjetja Esotech ter ob cesti od rondoja pri trgovini Hofer ter do pokopališča v Podkraju.

Jutri bodo čistili zaposleni Urada za finance. Čistili bodo ob cestah Graška Gora-Škale in Cirkovce-Škale. V četrtek pa bodo zaposleni Službe medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja očistili okolico Šaleškega gradu.

Seveda pri čiščenju upoštevamo vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa.

Mestna občina Velenje pa se pridružuje tudi k vseslovenski čistilni akciji, h kateri poziva Združenje mestnih občin Slovenije in bo v sredo, 29. aprila. Vabimo vse, ki to želijo (občani, društva, politične stranke ...), da se akciji pridružijo. Zbor bo ob 8. uri izpred vseh domov v vsaki krajevni skupnosti oz. mestni četrti in pred občinsko stavbo. Pridite primerno oblečeni in obuti, za zaščitne maske, rokavice in vrečke bomo poskrbeli, vsak udeleženec čistilne akcije pa bo dobil tudi sendvič in pijačo.

Pošiljamo fotografijo s čiščenja, ki je nastala v preteklih dneh.

Imejmo radi Velenje. Skupaj poskrbimo, da ostane lepo in varno mesto.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si