O-STA

Sodelujte v veliki čistilni akciji

Velenje, 23. april 2020 - V teh dneh je občinska uprava že izvajala čistilne akcije po Velenju, v sredo, 29. aprila, pa vabimo, da čistimo Velenje skupaj, a seveda narazen in ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov. Zato predlagamo, da se akcije ne udeležujejo starejše osebe, ampak mlajši in družine. Mestna občina Velenje se je namreč odzvala pozivu Združenja mestnih občin Slovenije, ki spodbuja k vseslovenski čistilni akciji v sredo, 29. aprila.

Vabimo torej vse, ki to želijo (občani, društva, prostovoljce, politične stranke ...), da se akciji pridružijo. Zbor bo ob 8. uri pred domovi krajevnih skupnosti in mestne četrti: KS Bevče, KS Cirkovce, KS Konovo, KS Paka pri Velenju, KS Pesje, KS Podkraj, KS Plešivec, KS Staro Velenje, KS Šalek, KS Šentilj, KS Vinska Gora, MČ Velenje Levi breg vzhod in pred občinsko stavbo.

Zelo pomembno je, da pri čiščenju upoštevamo vse preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, zato prosimo vse, ki se bodo akcije udeležili, da čistijo v primerni razdalji vsaj dveh metrov in da uporabljajo maske in rokavice. Vso zaščitno opremo in vrečke za pobiranje odpadkov bomo priskrbeli mi in jo dobite na zbirnem mestu. Prosimo tudi, da pridete primerno oblečeni in obuti, vsak udeleženec čistilne akcije pa bo dobil tudi sendvič in pijačo.

V akciji pa lahko sodelujete tudi samostojno, brez da se zberete na kakšnem od zbirnih mest, recimo tako, da na sprehod tisti dan vzamete vrečko in mimogrede poberete še kakšne odpadke na poti. Vsak posameznik šteje! Skupaj zmoremo več!

Imejmo radi Velenje. Skupaj poskrbimo, da ostane lepo in varno mesto.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si