O-STA

Izvedba CTN projekta Stari trg 11 poteka po predvidenem planu

Velenje, 28. april 2020 - Kljub koronavirusu, ki je ohromil celotno Slovenijo, izvedba CTN projekta Stari trg 11 v Starem Velenju poteka po predvidenem planu. Izvajalec del, podjetje Kograd Igem, d. o. o., je do sedaj izvedel naslednja dela: rušitev obstoječega objekta in odvoz ruševin, posek dreves, izvedba zaščitne brežine in pilotne stene pod gradom, sidranje obstoječe stene med objektoma Stari trg 11 in 13, ter izvedba stene med objektoma Stari trg 11 in 13. Do konca meseca bodo izvedli še temeljni plato za novi objekt Stari trg 11 in prestavili parkirišča za stanovalce na Starem trgu 15.

Pri delu na gradbišču se seveda upoštevajo vsi preventivni ukrepi, ki preprečujejo širjenje koronavirusa.

Celoten objekt bo po končani gradnji namenjen novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru. Dejavnosti, ki se bodo izvajale v revitaliziranem območju, bodo izbrane z javnim razpisom, pri čemer bodo imele prednost dejavnosti, ki bodo spodbudile oživitev Starega Velenja.

Vrednost projekta je ocenjena na 1.559.397 evrov. Od tega je celotna predvidena vrednost sofinanciranja projekta CTN Stari trg 11, Velenje v višini 1.233.670,15 evra; 986.936,12 evra iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 246.734,03 evra iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Razlika med pridobljenimi sredstvi iz mehanizma CTN in celotno vrednostjo projekta v višini 325.726,85 evra bo financirana iz proračuna občine.

Z izvedbo projekta in postavitvijo novega objekta želimo v Starem Velenju ustvariti nove priložnosti za podjetnike in obrtnike ter oživiti staro mestno jedro.

Pošiljamo fotografijo z delovišča.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Poročni fotograf IZZIV Roman Bor-.jpg~312 KBPrikaži Prenesi

Poročni fotograf IZZIV Roman Bor-9795.jpg~235 KBPrikaži Prenesi