O-STA

Ob prazniku dela malo drugačna budnica in sirena v podporo delavcem Gorenja

Letos bomo v Velenju praznik dela zaznamovali malo drugače. Ob 6. uri zjutraj nas bo v prvomajsko jutro popeljalo igranje budnice, ki jo bodo predvajali gasilci PGD Premogovnik in PGD Šentilj v gasilskih vozilih. Gasilska vozila se bodo nato odpeljala na različne lokacije in budnico predvajale tudi tam (glasbena šola, pri Tržnici, pri Vili Bianci, pri Restavraciji Picadily v Starem Velenju, na več lokacijah na Gorici, v Šaleku pri gasilskem domu, pri Osnovni šoli Livada, v križišču na Konovem, na Selu pri Gostišču Brigita in pri novih blokih, v Šembricu, pri cerkvi Sv. Martin v Šmartnem, na Efenkovi cesti, pri Domu krajanov Stara vas, pri igrišču v Tajni, na več lokacijah v Podkraju, pri gasilskem domu v Pesju, pri Osnovni šoli Škale ter pri gasilskih domovih v Šentilju, Bevčah in Vinski Gori).

Ob 12. uri bomo v okviru izvajanja priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami izvedli preverjanje sistema za javno alarmiranje v naši občini. Tokrat se bodo sirene oglasile v podporo zaposlenim v Gorenju.

Vsem občankam in občanom iskreno čestitamo ob prazniku dela in jim želimo vse dobro ter lep praznični konec tedna.