O-STA

Do konca junija odprt razpis za neprofitna stanovanja

Velenje, 19. maj 2020 - Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave) je objavljen Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Razpis bo odprt do konca junija 2020, oblikovani pa bosta dve prednostni listi (lista A brez lastne udeležbe in lista B z lastno udeležbo). Zainteresirani lahko dodatne informacije dobijo na telefonski številki 03 8961 540.

Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja bodo imeli prednost tisti prosilci, ki imajo slabše stanovanjske razmere, večje število družinskih članov in živijo v slabših socialnih ali zdravstvenih razmerah; mlade družine; družine z večjim številom otrok; invalidi in družine z invalidnim članom; državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki; žrtve nasilja v družini; prosilci z doseženo višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe in magisterijem ali doktoratom; prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih razpisih in se vsaj enkrat uvrstili na prednostno listo, vendar niso pridobili pravice do dodelitve stanovanja v najem glede na število razpisanih stanovanj; prosilci, ki so najemniki najnujnejših bivalnih prostorov oziroma bivalnih enot v lasti občine, pod pogojem, da imajo poravnane vse obveznosti za uporabo bivalne enote.

V okviru svojih možnosti bomo omogočali tudi menjave najemnih stanovanj in pri tem upoštevali spremenjene potrebe najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski površini, lokaciji stanovanja, legi (nadstropje), višini najemnine in drugih stroškov za uporabo stanovanja.

Zainteresirani lahko dodatne informacije dobijo pri sodelavcu Urada za razvoj in investicije Gašperju Hostniku (telefonska številka 03 8961 540, e-naslov gasper.hostnik@velenje.si).