O-STA

Slovenska filantropija je Gimnaziji Celje - Center ponovno podelila priznanje za izjemno delo na področju prostovoljstva

Ob začetku nacionalnega tedna prostovoljstva (25.-31. 5.) je Slovenska filantropija 19 šolam in 1 dijaškemu domu iz vse Slovenije podelila naziv Junaki našega časa za šolsko leto 2019/2020. Naziv je ponovno tudi Gimnazija Celje - Center (GCC), kot edina srednja šola s Celjskega, med osnovnimi šolami iz regije pa se z nazivom lahko pohvalita še OŠ Zreče in OŠ Antona Aškerca Velenje. Namen natečaja je razvoj prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, cilji natečaja pa krepitev solidarnosti v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, aktiviranje šolarjev za skupinske prostovoljske projekte, ki pomenijo novo kakovost življenja ali rešitev nekega problema v skupnosti, promocija prostovoljstva med otroki in mladimi, spodbujanje samoiniciativnosti otrok in mladih in senzibiliziranje učencev za potrebe soljudi v ožjem in širšem okolju.

GCC je na natečaju kandidirala z največjimi prostovoljskimi in dobrodelnimi projekti letošnjega šolskega leta - akcijami #enostavnoČLOVEK (v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom), tradicionalni jesenski dobrodelni koncert, Kamenčki prijateljstva (v sodelovanju z Društvom Humanitarček), Anina zvezdica, projektom GCC osrečuje, Gregorjevim tednom ter mrežo učnih in razrednih tutorjev. Strokovna komisija je v projektih GCC in več kot 250 aktivnimi dijaki in mentorji na področju prostovoljstva, prepoznala izjemen potencial in neprecenljiv prispevek k bolj humanemu obrazu naše družbe. Obenem velja tudi omeniti, da so dijaki GCC že nekaj let zapored tudi naj prostovoljci Mestne občine Celje.

Ravnatelj GCC Gregor Deleja je ob prejemu priznanja zapisal: "Najbrž je eno najmočnejših "gesel" letošnjih mesecev osame prav solidarnost; ugotovitev, da smo najmočnejši takrat, ko se razumemo in sodelujemo. Naša družba je še vedno zelo "industrijsko" ukalupljena - povpraševanje in ponudba, preračunavanje in vrednotenje, slepo sledenje avtoritetam, ki niso vedno dober zgled. Socialno-ekonomske razlike šole velikokrat le še poglabljajo in hud udarec temu je zadala tudi letošnja epidemija, ki je razgalila številne stiske in neenake možnosti. A na GCC smo ponosni, da je paradigma o enakih možnostih za vse dijake in učitelje vgrajena v temeljno vizijo naše šole. Nanjo kritično opozarjamo vsi in tako zagotavljamo redno intervizijo, da vse zdrse priznavamo, ozaveščamo in se trudimo biti boljši. Solidarnost je tako ena ključnih vrednot šole in njenih deležnikov. Veseli smo, da so dijaki in učitelji z zgledom ter izkustvenim učenjem odlični sodelavci in pobudniki dobrodelnih in prostovoljskih akcij, zavezani k tvornemu medgeneracijskemu in medkulturnemu dialogu in povezani s šolo ter njenimi partnerji v domačem in mednarodnem prostoru, ki poudarjajo pomen prostovoljstva in empatije."

PRILOGA: Simbolična fotografija (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si