O-STA

Spletna stran projekta Smart Commuting Samba

Velenje 26. maj 2020 - Mestna občina Velenje je predstavnica Slovenije pri projektu Smart Commuting, ki je v 85 % sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa. V projektu sodeluje še pet drugih držav: Italija, Hrvaška, Madžarska, Avstrija in Češka. Sodelovanje med partnerji projekta na evropski ravni vsakemu projektnemu partnerju omogoča učenje na podlagi dobrih in tudi manj uspešnih praks od drugod. Mestna občina Velenje je lani oktobra v okviru projekta Smart Commuting s štirimi električnimi kolesi in novima terminaloma na Bicy postajah pri občini in na Gorici nadgradila sistem izposoje mestnih koles Bicy (drugih pet električnih koles in dve novi postaji, s katerimi smo nadgradili sistem smo financirali iz drugih projektov). V okviru projekta pa smo izvedli tudi pregled obstoječe kolesarske infrastrukture na območju mesta Velenje in popisala lokacije, kjer so potrebne izboljšave in popravki. Celotno kolesarsko omrežje se je pregledalo v sklopu terenskega ogleda, kritične točke pa bomo postopoma sanirali.

V okviru projekta je nastala tudi spletna stran Samba (https://smartcommuting.fvv.tuwien.ac.at/), na kateri vse države, partnerke v projektu, objavljajo različne članke povezane z projektom oz. takšne, ki spodbujajo kolesarjenje.

Vabimo vas, da si spletno stran Samba ogledate tudi vi!

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje