O-STA

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os z ministrom za okolje in prostor o pospešitvi gradnje hitre ceste na Koroško

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os podpira napore za spremembo gradbene zakonodaje, katero je predlagalo Ministrstvo za okolje in prostor in po mnenju ministrstva pomeni možnost za pospešitev gradnje 3. razvojne osi na Koroško!

Spomnimo, da je Korošce v času korona krize šokirala informacija, da je neko novomeško okoljevarstveno združenje vložilo tožbo na upravno sodišče, s katero je želelo izpodbijati težko pričakovano gradbeno dovoljenje za pričetek gradnje 3. razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem. Dejstvo je, da je postopek sprejema uredbe o državnem prostorskem načrtu za relacijo 3. razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem potekal skoraj 10 let, v katerem je bilo potrebno pridobiti do 30 mnenj nosilcev urejanja prostora! Z nenehnim vračanjem na začetek postopka, s predlogi za nove trase, nove študije, z raznimi blokadami gradnje 3. razvojne osi, se kažejo vrzeli trenutne gradbene zakonodaje.

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, da se postopki gradnje večje infrastrukture izvajajo tako, da se v prvi fazi, ko poteka umeščanje objektov v prostor, v postopek lahko vključuje širša zainteresirana javnost, ki poda predloge, do katerih se mora stroka in načrtovalec infrastrukture opredeliti. V naslednjih, izvedbenih fazah, ko so npr. odkupi nepremičnin, projektiranje, gradbeno dovoljenje, pa Mladinska iniciativa predlaga, da se v postopek lahko vključujejo samo tiste stranke, ki so neposredno vključene v gradnjo oz. so neposredno prizadete. S tem naj se prepreči nenehno vračanje na začetek projekta in prepreči vedno znova odpirati razprave o smiselnosti gradnje in trasiranju, ki so bile po dolgotrajnih in zahtevnih strokovnih postopkih že pred več leti opravljene!

Ob tem Mladinska iniciativa dodaja, morajo postopki umeščanja infrastrukture v prostor potekati v skladu z najvišjimi strokovnimi standardi varovanja okolja, hkrati pa je potrebno razumsko upoštevati pomen gradnje infrastrukture, ki Sloveniji prinaša decentralizirani razvoj!

Srečanja z ministrom za okolje in prostor mag. Andrejem Vizjakom sta se v prostorih ministrstva, dne 28. maja 2020, udeležila predstavnika Mladinske iniciative za 3. razvojno os Aljaž Verhovnik in Andrej Grobelnik.

Korošci "HOČ'MO CESTO!"