O-STA

Rezultati razpisa s področja kulture za leto 2020

Velenje, 2. junij 2020 - Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2020 sofinancirala Mestna občina Velenje, je bil objavljen 7. januarja 2020 na spletni strani Mestne občine Velenje, trajal pa je do 7. februarja 2020. Na javni razpis je za vseh pet razpisnih področij prispelo 111 prijav. Šest prijav ni bilo oddanih v skladu z razpisnimi pogoji, zato niso bile obravnavane. Za razpis smo namenili 93.850 evrov.

V postopek ocenjevanja je bilo uvrščenih 105 prijav, in sicer 28 programov kulturnih društev, 50 kulturnih projektov, 23 projektov s področja založništva, en program zveze kulturnih društev in trije projekti medkulturnega dialoga.

Vsi prijavljeni programi in projekti so bili sprejeti v sofinanciranje, razen treh kulturnih projektov, ki niso prejeli zadostnega števila točk. V merilih za ocenjevanje in vrednotenje projektov, ki so bila sestavni del razpisne dokumentacije, je bilo opredeljeno, da bodo iz nadaljnje obravnave izločeni predlogi, pri katerih bo pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani Mestne občine Velenje presegala 50 % celotne vrednosti projekta in tisti, ki bodo v skupnem seštevku po vseh merilih dosegli manj kot 70 % točk.

Na podlagi predloga strokovne komisije je župan izdal o vsaki ustrezni prijavi posamično odločbo, s katero je odločil o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega programa oz. projekta.

Podrobnejše rezultate razpisa si lahko ogledate na občinski spletni strani www.velenje.si (Za medije).

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si