O-STA

Prostovoljci izdelali posebne igrače za otroke z okvaro vida

V okviru projekta "S prsti do znanja" je učiteljica Ina Sulič z Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio s prostovoljci pripravila zanimive, didaktične igrače za otroke z okvaro vida. Razstavo do 20. avgusta gosti Oddelek za mlade bralce v Kopru, nato pa bodo podarjene Centru IRIS v Ljubljani.

Magistrica inkluzivne pedagogike in zgodnjega učenja s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem Ina Sulič se je že med študijem odločila, da bo pomagala otrokom s posebnimi potrebami, zato je lansko leto zasnovala projekt "S prsti do znanja", v okviru katerega pomaga najmlajšim z okvaro vida, saj njihovo učenje in zaznavanje poteka z ostalimi čutili, ki so zaradi slepote in slabovidnosti še bolj izostreni.

Otip je prav gotovo najpomembnejše čutilo v prvih letih življenja, zato so prilagojene didaktične igrače tipne. Ob tem je avtorica razstave, katero odprtje bo 20. julija 2020 na Oddelku za mlade bralce Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper, povedala: "Pomembno se mi zdi, da se tudi slepi in slabovidni otroci lahko vključujejo v vsakdanje življenje, zato je pomembno, da je inkluzija del vzgojno-izobraževalnega procesa v vseh institucijah, didaktični pristopi, pa po mojem mnenju, prilagojeni slehernemu posamezniku. Ključno je, da otroka oz. učenca upoštevamo v vsej njegovi različnosti ter mu olajšamo pot do čim boljšega učnega dosežka.

Pri izdelavi igrač so sodelovali sodelavci z osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio in mentorica dr. Aksinja Kermauner s Pedagoške fakultete v Kopru. Igrače so pomagali pripraviti tudi drugi prostovoljci, med katerimi so priporniki Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper.

Več informacij:

Ina Sulič, avtorica razstave

ina.sulic@gmail.com

Andreja Perčič, UP PEF

andreja.sopic@pef.upr.si

05 66 31 257