O-STA

Nova organiziranost ene največjih nevladnih organizacij

Včeraj ustanovljena Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije je naslednica pred osemnajstimi leti ustanovljenega Združenja za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije.

Združenje, kot nevladna, humanitarna organizacija je v skorajda dvajsetih letih postalo prepoznavno v večini slovenskih občin, na nacionalni ravni je pokrivalo mrežo skupin starih ljudi za samopomoč, v kateri deluje trenutno 490 skupin, v katerih se vsak teden srečuje 5250 starih ljudi in 760 prostovoljk, voditeljic.

Širjenje programa, predvsem pa zakonodaja in način financiranja so narekovali ustanavljanje društev na lokalnem nivoju.

V zadnjem letu pa so dozorele tudi razmere za reorganizacijo na nacionalnem nivoju. 15 lokalnih društev je soustanoviteljic Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije. Ta odločitev je nov korak v formalnem in posredno tudi vsebinskem razvoju mreže skupin starih ljudi.

Zveza bo prepoznavna kot nosilec programa in bo tudi v prihodnje zagotavljala vse pogoje za kakovostno prostovoljno delo in strokovno podporo ter razvoj mreže. Hkrati bo omogočena pregledna organizacijska struktura.

Včerajšnje popoldne je bilo v dvorani Krke v Ljubljani delovno in prijateljsko srečanje več kot sto udeležencev iz cele države. Ustanovitev Zveze je bila zanje in še za okoli 6000 vključenih v program pomemben korak naprej. Biti član in sodelovati pri rasti ene največjih nevladnih organizacij v Sloveniji je za vsakega posameznika možnost za osebno in družbeno angažiranost v najžlahtnejšem pomenu te besede. Stiske starih ljudi tudi v prihodnje ne bodo manjše, morda pa bo več ljudi in več odprtih prostorov, kjer bo možnost ustvarjanja in negovanja medčloveških vezi in prijateljstev, kar bo nedvomno prispevalo k višji kvaliteti življenja v starosti .

Za predsednico zveze je bila izvoljena univ.dipl. psihologinja Zmaga Prošt, ki je zadnja štiri leta uspešno vodila Združenje.

LISTA DRUŠTEV PODPISNIC POGODBE O USTANOVITVI ZVEZE DRUŠTEV ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO SLOVENIJE NA USTANOVNI SKUPŠČINI ZVEZE, KI JE POTEKALA DNE 07. JUNIJA 2005 V LJUBLJANI

ZAP. ŠT.NAZIV DRUŠTVA
1.Združenje za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije
2.Medgeneracijsko društvo 4 letni časi
3.Medgeneracijsko društvo Zimzelen
4.Medgeneracijsko društvo Jesenski cvet
5.Medgeneracijsko društvo Jesen
6.Medgeneracijsko društvo Svetilnik
7.Medgeneracijsko društvo za samopomoč Savinja
8.Medgeneracijsko društvo za samopomoč Drava
9.Medgeneracijsko društvo Lučka
10.Medgeneracijsko društvo Naše vezi
11.Medgeneracijsko društvo Žarek
12.Medgeneracijsko društvo Mavrica
13.Medgeneracijsko društvo Oljka
14.Medgeneracijsko društvo Čebelica
15.Društvo za razvoj civilnih iniciativ Most