O-STA

Zvezki vsem velenjskim učencem in dijakom

Velenje, 24. avgust 2020 - Že sedmo leto zapored bo Mestna občina Velenje vsem učencem velenjskih osnovnih in srednjih šol ob začetku novega šolskega leta podarila zvezke. Na prvi šolski dan bo več kot 4.800 učencev in dijakov prejelo več kot 22 tisoč zvezkov.

Učenci prve triade in srednješolci bodo prejeli po tri zvezke, drugi pa po pet zvezkov. Skupaj bomo tako podarili več kot 22 tisoč 52-listnih zvezkov. Vrednost naročila znaša 13.188,20 evra z DDV.

Na letošnjih naslovnicah je upodobljen Velenjski grad skozi različna časovna obdobja. Letos namreč obeležujemo 750 let od prve pisne omembe Velenjskega gradu, ki je eden izmed bolje ohranjenih gradov v Sloveniji. Arhitekturna podoba gradu z izjemo dvižnega mostu, ki so ga sredi 19. stoletja odstranili, se je namreč v celoti ohranila do danes.

Pred pričetkom novega šolskega leta bomo tudi letos pripravili novinarsko konferenco, v okviru katere bomo predstavili informacije o vpisih in večjih investicijah na področju vzgoje in izobraževanja. Novinarska konferenca bo potekala v četrtek, 27. avgusta 2020, ob 12. uri v mansardi Vile Biance.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Vesna JELIČIĆ, univ. dipl. soc.
Kabinet župana

T: 03 8961 700
........................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.