O-STA

Nove pridobitve in obnove cest v občini

Velenje, 26. avgust 2020 - V preteklem tednu je Mestna občina Velenje zaključila s številnimi investicijami in deli na cestah.

Na otroškem igrišču v Tajni smo postavili dvojno gugalnico, kjer je na eni od gugalnic nameščeno varovalno sedišče z verigo za najmlajše. Igralo je dostavilo in postavilo podjetje EUROMIX Otroška igrala in oprema, d. o. o., Selo 11/b, Črniče. Vrednost investicije je znašala 4.370,28 evra.

V Škalah pri "Poduršenu" smo zaključili z deli pri obnovi 275 metrov ceste Smrečnik-Poduršen, ki so jo v sklopu koncesije za ceste obnovili delavci podjetja PUP Velenje, in obnovili 700 metrov vodovoda (Komunalno podjetje Velenje). Skupna vrednost investicij je znašala cca 63.000 evrov (brez DDV).

Na cesti v Cirkovcah smo postavili štiri nove drogove javne razsvetljave, ki bodo osvetlili 150 metrov ceste. Vrednost investicije je znašalo 8.494 evra (bred DDV), izvajalec del podjetje SCR, d. o. o.

Prav tako smo asfaltirali 65 metrov ceste do vrtičkov v Bevčah in vgradili zbiralnik za vodo, ki jo bodo lahko uporabljali vrtičkarji za zalivanje vrtov. Vrednost investicije 10.843 evra (brez DDV), izvajalec del Rafko Blatnik, s. p.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.