O-STA

Pripravljamo nov občinski program varstva okolja

Velenje, 27. avgust 2020 - V Mestni občini Velenje pripravljamo nov Občinski program varstva okolja (OPVO) za obdobje 2021-2023, ki izhaja iz stanja okolja v lokalni skupnosti, določa izvedljive cilje in ukrepe, je trajnostno naravnan ter služi kot temeljna podlaga pri prostorskem, gospodarskem in družbenem razvoju mestne občine Velenje. Zakon o varstvu okolja za mestne občine predvideva pripravo in izvajanje programov varstva okolja in operativnih programov.

Ker je sodelovanje javnosti in strokovnih služb za dober program zelo pomembno in ključno za uspešno pripravo ter izvedbo programa, vas vabimo na delavnico, ki bo zaradi upoštevanja preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa potekala v dveh terminih, in sicer v sredo, 2. septembra, ob 10. in 16. uri v Vili Bianci, Stari trg 2, Velenje. Kdor se delavnice ne more udeležiti v živo, lahko sodeluje tudi preko spletnega obrazca/ankete https://www.1ka.si/a/296255.

V Mestni občini Velenje je bil prvi OPVO sprejet leta 2010 z veljavnostjo do leta 2015. V letu 2015 smo dokument novelirali in sprejeli Občinski program varstva okolja za obdobje 2016-2020. V lanskem letu smo pripravili Poročilo o stanju okolja, ki je dosegljivo na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (http://arhiva.velenje.si/Aktualno/2019/Poročilo%20o%20stanju%20okolja%20v%20MOV%202019.pdf).

Občinski programi varstva okolja so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Uradni vestniki).

Pripenjamo vabilo na delavnico.

Prijazno vabljeni,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.