O-STA

Pedagoško-andragoško izpopolnjevanje za pridobitev pedagoškega znanja

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) poleg redne izobraževalne dejavnosti izvaja tudi študijske programe za izpopolnjevanje, ki so oblika vseživljenjskega učenja in so namenjeni izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja tako zaposlenim v vzgojno-izobraževalnem zavodu kot drugim zainteresiranim.

Vključeni so v Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.

UP PEF za študijsko leto 2020/2021 razpisuje študijski program za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje (PAI), ki se usmerja na izpopolnjevanje in usposabljanje kandidatov, ki so zaključili t. i. nepedagoški študijski program prve ali druge stopnje, za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Kandidati pridobijo znanja s področja pedagoških, psiholoških, didaktičnih, pedagoško-andragoških in specialno pedagoških vsebin, ki so potrebna za uspešno pedagoško delo v osnovnih in srednjih šolah. Program traja eno študijsko leto. Po zaključku programa prejme kandidat potrdilo o opravljenem programu, ki je javno veljavna listina.

V študijskem letu 2020/2021 se bo v primeru zadostnega števila prijav program izvajal tako na sedežu fakultete v Kopru kot na dislociranih enotah v Novi Gorici in Slovenskih Konjicah.


Prijava
Za vpis v študijske programe za izpopolnjevanje je potrebno do 11. septembra 2020 izpolniti in oddati elektronsko prijavo, ki je dosegljiva TUKAJ.

KontaktKandidati lahko več informacij o študijskih programih za izpopolnjevanje dobijo tudi osebno v Službi za izobraževanje UP PEF (05 61 17 686, lucka.gregoricbolje@pef.upr.si) ali na spletni strani fakultete.