O-STA

Zdravilo Imfinzi je v EU odobreno za zdravljenje razsejanega drobnoceličnega raka pljuč

Edino imunološko zdravilo, delujoče na PD-1/PD-L1, ki je pokazalo statistično značilno korist za preživetje in izboljšan delež odziva v kombinaciji z izbrano kemoterapijo

Zdravilo Imfinzi (durvalumab) družbe AstraZeneca je bilo v Evropski uniji odobreno za prvi red zdravljenja odraslih z razsejanim drobnoceličnim rakom pljuč (ES-SCLC), in sicer v kombinaciji z izbrano kemoterapijo, to je z etopozidom ter bodisi karboplatinom bodisi cisplatinom.

Drobnocelični rak pljuč (SCLC) je zelo agresivna, hitro rastoča oblika pljučnega raka, ki se običajno ponovi in hitro napreduje kljub začetnemu odzivu na kemoterapijo.1, 2

Odobritev Evropske komisije je temeljila na pozitivnih rezultatih raziskave 3. faze CASPIAN, ki je pokazala, da je zdravilo Imfinzi v kombinaciji s kemoterapijo prineslo statistično značilno in klinično pomembno korist za celokupno preživetje v prvem redu zdravljenja bolnikov z ES-SCLC. Odobritev sledi priporočilu za odobritev, ki ga je izdal Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini Evropske agencije za zdravila v juliju 2020.

Dr. Luis Paz-Ares, dr. med., vodja Oddelka za internistično onkologijo Univerzitetne bolnišnice dvanajsti oktober v Madridu, v Španiji, in glavni raziskovalec raziskave 3. faze CASPIAN, je dejal: "Prvič bodo imeli bolniki z razsejanim drobnoceličnim rakom pljuč v Evropi možnost zdravljenja z imunološkim zdravilom v kombinaciji s cisplatinom, ki je za številne evropske zdravnike kemoterapija prve izbire pri teh bolnikih. Današnja odobritev zdravila Imfinzi daje zdravnikom pomembno novo možnost v prvem redu zdravljenju, ki prinaša statistično značilno korist za celokupno preživetje ob dobrem prenašanju zdravila."

Dave Fredrickson, izvršni podpredsednik poslovne enote za onkologijo, je dejal: "Zdravilo Imfinzi v kombinaciji s kemoterapijo postaja novi globalni standard za zdravljenje bolnikov z razširjenim drobnoceličnim rakom pljuč in v Evropi z veseljem ponujamo to možnost bolnikom, ki jo nujno potrebujejo. To je prvi režim imunoterapije, ki nudi tako dolgotrajno korist za preživetje kot izboljšan delež odziva, pa tudi izbiro kemoterapije in priročno odmerjanje na vsake štiri tedne med vzdrževalnim zdravljenjem."

Raziskava CASPIAN je junija 2019 dosegla svoj primarni cilj, povezan s celokupnim preživetjem ob uporabi zdravila Imfinzi v kombinaciji s kemoterapijo, ko se je tveganje za smrt v primerjavi z uporabo samo kemoterapije zmanjšalo za 27 % (razmerje ogroženost [ROG]: 0,73; 95-odstotni interval zaupanja [95 % IZ]: 0,59-0,91; p = 0,0047), celokupno preživetje je bilo 13,0 meseca proti 10,3 meseca ob standardnem zdravljenju s kemoterapijo. Ti rezultati so bili leta 2019 objavljeni v reviji The Lancet.3 Rezultati so pokazali tudi povečan potrjen delež objektivnega odziva za zdravilo Imfinzi v kombinaciji s kemoterapijo (68 % proti 58 % za samo kemoterapijo) in odložen čas do poslabšanja simptomov bolezni ob uporabi zdravila Imfinzi v kombinaciji s kemoterapijo.

Posodobljena analiza je nedavno pokazala dolgotrajno učinkovitost zdravila Imfinzi v kombinaciji s kemoterapijo po medianem času spremljanja več kot dve leti (ROG za celokupno preživetje: 0,75; 95 % IZ: 0,62-0,91; nominalna vrednost p = 0,0032), mediano celokupno preživetje je bilo 12,9 meseca proti 10,5 meseca ob sami kemoterapiji. Varnost in prenašanje zdravila Imfinzi v kombinaciji s kemoterapijo sta bila v skladu z znanim varnostnim profilom teh zdravil. Noben bolnik ni bil pozitiven na protitelesa proti zdravilu Imfinzi, ki bi se pojavila po začetku zdravljenja.

V raziskavi CASPIAN so uporabili fiksni odmerek zdravila Imfinzi (1500 mg), ki so ga dali v štirih ciklih na tri tedne v kombinaciji s kemoterapijo in nato vsake štiri tedne kot samostojno zdravljenje do napredovanja bolezni.

Zdravilo Imfinzi je v kombinaciji z etopozidom in bodisi karboplatinom bodisi cisplatinom odobreno za prvi red zdravljenja ES-SCLC tudi v ZDA, na Japonskem in mnogih drugih državah, v nekaterih državah pa so regulativni postopki v teku.

Kot del širokega razvojnega programa se zdravilo Imfinzi testira v raziskavi 3. faze ADRIATIC tudi pri bolnikih s SCLC brez razsoja bolezni po zdravljenju s kemoradioterapijo.

Drobnocelični rak pljuč

Rak pljuč je vodilni vzrok smrti zaradi raka tako pri moških kot pri ženskah in je odgovoren za približno petino vseh smrti zaradi raka.4 Raka pljuč v grobem razdelimo na nedrobnoceličnega raka pljuč (NSCLC) in SCLC, ob čemer je približno 15 % primerov razvrščenih med SCLC.5 Pri približno dveh tretjinah bolnikov s SCLC odkrijejo ES-SCLC, pri katerem se je rak razširil po pljučih ali v druge dele telesa.6 Prognoza je izjemno slaba, saj je pet let po postavitvi diagnoze živih le še 6 % bolnikov.6

Raziskava CASPIAN

CASPIAN je bila randomizirana, odprta, multicentrična, globalna raziskava 3. faze v prvem redu zdravljenja 805 bolnikov z ES-SCLC. V raziskavi so primerjali zdravilo Imfinzi v kombinaciji z etopozidom in bodisi karboplatinom bodisi cisplatinom ali zdravilo Imfinzi v kombinaciji z omenjeno kemoterapijo in dodatkom drugega imunološkega zdravila, tremelimumaba, proti standardnemu zdravljenju s kemoterapijo. V eksperimentalnih skupinah so bili bolniki zdravljeni s štirimi cikli kemoterapije. V kontrolni skupini pa je bilo dovoljeno uporabiti do šest ciklov kemoterapije in preventivno obsevanje lobanje. Raziskava je potekala v več kot 200 centrih v 23 državah, vključno z ZDA, Evropo, Južno Ameriko, Azijo in Srednjim vzhodom. Glavni opazovani dogodek je bil celokupno preživetje v vsaki od obeh eksperimentalnih skupin. Junija 2019 je družba AstraZeneca objavila, da je raziskava CASPIAN ob načrtovani vmesni analizi dosegla enega od primarnih ciljev, ko je bila dokazana korist za celokupno preživetje ob uporabi zdravila Imfinzi v kombinaciji s kemoterapijo. Marca 2020 so objavili, da v drugi eksperimentalni skupini, s tremelimumabom, primarni cilj raziskave, povezan s celokupnim preživetjem, ni bil dosežen.


Imfinzi

Zdravilo Imfinzi je človeško monoklonsko protitelo, ki se veže na PD-L1 ter blokira interakcijo PD-L1 s PD-1 in CD80 ter s tem nasprotuje taktiki tumorja, da bi se izognil imunskemu sistemu, in sprosti zavoro imunskega odziva.


Zdravilo Imfinzi je na podlagi rezultatov raziskave 3. faze PACIFIC odobreno za zdravljenje neoperabilnega NSCLC v stadiju III po kemoradioterapiji, in sicer v ZDA, na Japonskem, Kitajskem, v EU in številnih drugih državah. Zdravilo Imfinzi je odobreno tudi za predhodno zdravljene bolnike z napredovalim rakom sečnega mehurja v ZDA in manjšem številu drugih držav.


V obširnem razvojnem programu potekajo tudi raziskave z zdravilom Imfinzi kot samostojnim zdravljenjem ter v kombinaciji z drugimi zdravili, tudi s tremelimumabom, monoklonskim protitelesom proti CTLA-4 in potencialnim novim zdravilom, v zdravljenju bolnikov z NSCLC, SCLC, rakom sečnega mehurja, rakom glave in vratu, rakom jeter, rakom žolčnega sistema, rakom materničnega vratu, rakom jajčnikov, rakom endometrija ali drugimi solidnimi tumorji.


AstraZeneca na področju pljučnega raka

Družba AstraZeneca ima obsežen nabor odobrenih in potencialnih novih zdravil v pozni fazi razvoja za zdravljenje različnih oblik pljučnega raka različnih histoloških vrst v različnih stadijih bolezni, v različnih redih zdravljenja in z različnimi načini delovanja.


Obširen razvojni program imunoonkologije (IO) se osredotoča na bolnike z rakom pljuč brez tarčne genetske mutacije, ki predstavljajo do tri četrtine vseh bolnikov z rakom pljuč.7 Zdravilo Imfinzi, protitelo proti PD-L1, je v razvoju za bolnike z napredovalo boleznijo (v raziskavah 3. faze POSEIDON in PEARL) ter za bolnike v zgodnejših stadijih bolezni, tudi v potencialno ozdravljivih stadijih (v raziskavah 3. faze MERMAID-1, AEGEAN, ADJUVANT BR.31, PACIFIC-2, PACIFIC-4, PACIFIC-5 in ADRIATIC), tako za samostojno zdravljenje kot v kombinaciji s tremelimumabom in/ali kemoterapijo. Razvoj zdravila Imfinzi poteka tudi v raziskavah 2. faze NeoCOAST, COAST in HUDSON v kombinaciji s potencialnimi novimi zdravili iz zgodnjega nabora zdravil, vključno z zdravilom Enhertu.

Pristop družbe AstraZeneca k imunoonkologiji

Immunoonkologija (IO) je terapevtski pristop, zasnovan tako, da spodbuja telesni imunski sistem k napadu tumorjev. Nabor zdravil s področja IO v družbi AstraZeneca temelji na imunoloških zdravilih, ki delujejo tako, da premagajo zavoro imunskega odziva proti tumorju. Družba AstraZeneca vlaga v pristope IO, ki zagotavljajo dolgoročno preživetje novim skupinam bolnikov z različnimi vrstami tumorjev.

Družba AstraZeneca ima celovit program kliničnih raziskav, ki vključuje zdravilo Imfinzi kot samostojno zdravljenje ali v kombinaciji s tremelimumabom pri več vrstah tumorjev v različnih stadijih bolezni, v različnih redih zdravljenja ter ob uporabi biološkega označevalca PD-L1, kadar to pomaga pri odločitvi o najboljšem možnem načinu zdravljenja za bolnika. Poleg tega možnost kombiniranja zdravil s področja IO z obsevanjem, kemoterapijo, malimi tarčnimi molekulami iz nabora onkoloških zdravil družbe AstraZeneca in raziskovalnih partnerjev lahko privede do novih možnosti zdravljenja številnih tumorjev.

AstraZeneca na področju onkologije

Družba AstraZeneca gradi na bogati dediščini na področju onkologije in ponuja hitro rastoči nabor novih zdravil, ki lahko spremenijo bolnikom življenje, družbi pa prihodnost. S sedmimi novimi zdravili na trgu med letoma 2014 in 2020 ter širokim naborom malih molekul in bioloških zdravil v razvoju je družba zavezana k napredovanju onkologije kot gonilu svoje rasti, z osredotočenostjo na rake pljuč, jajčnikov, dojk in krvnega raka.

S koriščenjem moči štirih znanstvenih platform - imunoonkologije, gonilnih dejavnikov in odpornosti tumorjev, odziva na poškodbo DNK ter konjugatov protitelesa z zdravilom - in zagovarjanjem razvoja kombinacij po meri posameznika ima družba AstraZeneca vizijo, da ponovno definira zdravljenje raka in nekega dne odpravi raka kot vzrok smrti.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/NYSE: AZN) je globalna, v znanost usmerjena biofarmacevtska družba, osredotočena na odkrivanje, razvoj in trženje zdravil na recept, predvsem za zdravljenje bolezni na treh terapevtskih področjih, to so: onkologija, srčno-žilne, ledvične in presnovne bolezni ter bolezni dihal in imunskega sistema. Družba AstraZeneca s sedežem v Cambridgeu v Združenem kraljestvu deluje v več kot 100 državah, njena inovativna zdravila pa uporabljajo milijoni bolnikov po vsem svetu. Prosimo, da obiščete spletno stran astrazeneca.com in sledite družbi na Twitterju: @AstraZeneca.


Reference

1. National Cancer Institute. NCI Dictionary - Small Cell Lung Cancer. Available at https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/small-cell-lung-cancer. Accessed July 2020.

2. Kalemkerian GP, et al. Treatment Options for Relapsed Small-Cell Lung Cancer: What Progress Have We Made? Journal of Oncology Practice, 2018:14;369-370.

3. Paz-Ares L, et al. Durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. The Lancet. 2019;394(10212):1929-1939.

4. World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. Lung Fact Sheet. Available at http://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/15-Lung-fact-sheet.pdf. Accessed July 2020.

5. LUNGevity Foundation. Types of Lung Cancer. Available at https://lungevity.org/for-patients-caregivers/lung-cancer-101/types-of-lung-cancer. Accessed July 2020.

6. Cancer.Net. Lung Cancer - Small Cell. Available at https://www.cancer.net/cancer-types/33776/view-all. Accessed July 2020.

7. Pakkala, S, et al. Personalized therapy for lung cancer: striking a moving target. JCI Insight. 2018;3(15):e120858.