O-STA

Zdravilo Forxiga je statistično značilno zmanjšalo tveganje za ledvično odpoved in kardiovaskularno ali ledvično smrt pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo v raziskavi DAPA-CKD faze III

Zdravilo Forxiga je prvo zdravilo, ki je pomembno podaljšalo čas preživetja v raziskavi za oceno izidov pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo s sladkorno boleznijo tipa 2 in brez nje

Podrobnejši rezultati revolucionarne raziskave DAPA-CKD faze III so pokazali, da je zdravilo Forxiga (dapagliflozin) podjetja AstraZeneca v kombinaciji z osnovnim zdravljenjem zmanjšalo sestavljene vrednosti poslabšanja ledvične funkcije ali tveganja za kardiovaskularno ali ledvično smrt za 39 % v primerjavi s placebom (p < 0,0001) pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo (KLB) stopnje 2-4 in povečanim izločanjem albumina v urinu. Rezultati so bili skladni pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 in pri bolnikih brez nje. KLB je resna napredujoča bolezen, za katero je značilno zmanjšanje ledvične funkcije, ki prizadene skoraj 700 milijonov ljudi po vsem svetu,1, 2 mnogo jih je še nediagnosticiranih,3, 4 najpogostejši vzroki pa so sladkorna bolezen, hipertenzija in glomerulonefritis.5

Sestavljeni primarni končni cilj je bilo ≥ 50 % trajno zmanjšanje predvidene hitrosti glomerulne filtracije, razvoj končne odpovedi ledvic in kardiovaskularna ali ledvična smrt. Zmanjšanje absolutnega tveganja v medianem času raziskave 2,4 leta je znašalo 5,3 %. Raziskava je dosegla tudi vse sekundarne cilje, vključno s pomembnim zmanjšanjem smrtnosti iz katerega koli vzroka za 31 % (zmanjšanje absolutnega tveganja = 2,1 %, p = 0,0035) v primerjavi s placebom.

Sopredsednika študije in njenega izvršnega odbora, prof. David Wheeler, Univerzitetni kolidž v Londonu, Združeno kraljestvo, in prof. Hiddo L. Heerspink, Univerzitetni medicinski center Groningen, Nizozemska, sta dejala: "Izjemni rezultati raziskave DAPA-CKD predstavljajo pomemben napredek za bolnike s kronično ledvično boleznijo. Ti podatki imajo potencial preoblikovati standard zdravljenja te populacije bolnikov, pri katerih obstaja velika, še neizpolnjena potreba po novih in izboljšanih možnostih zdravljenja."

Mene Pangalos, izvršni podpredsednik oddelka za raziskave in razvoj v družbi BioPharmaceuticals, je povedal: "Z današnjimi rezultati je zdravilo Forxiga postalo prvi zaviralec SGLT2, ki dokazano podaljša preživetje bolnikov s kronično ledvično boleznijo s sladkorno boleznijo tipa 2 in brez nje. Veselimo se, da bomo te podatke delili z regulativnimi organi po vsem svetu. Forxiga je tudi prvo zdravilo v svojem razredu, ki je pokazalo koristi tako pri zdravljenju srčnega popuščanja kot tudi kronične ledvične bolezni pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 in brez nje, hkrati pa zmanjša tveganje za hospitalizacijo zaradi srčnega popuščanja in nefropatije pri sladkorni bolezni tipa 2."

Varnost in prenosljivost zdravila Forxiga sta bili skladni z uveljavljenim varnostnim profilom zdravila. V raziskavi je pri bolnikih, zdravljenih z zdravilom Forxiga, prišlo do manj resnih neželenih učinkov v primerjavi s placebom (29,5 % v primerjavi s 33,9 %). V skupini z zdravilom Forxiga v primerjavi s skupino, ki je prejemala placebo, niso poročali o diabetični ketoacidozi.

Podrobni rezultati raziskave DAPA-CKD so bili predstavljeni v nedeljo, 30. avgusta 2020, na kongresu ESC z imenom "The Digital Experience".

Maja 2020 je bilo zdravilo Forxiga odobreno v ZDA za zmanjšanje tveganja smrti zaradi kardiovaskularnih dogodkov in hospitalizacije zaradi srčnega popuščanja pri odraslih s srčnim popuščanjem (NYHA razred II-IV) z manjšim iztisnim deležem s sladkorno boleznijo tipa 2 in brez nje. Zdravilo Forxiga se trenutno ocenjuje pri bolnikih s srčnim popuščanjem v raziskavah DELIVER (srčno popuščanje z ohranjenim iztisnim deležem) in DETERMINE (zmanjšan iztisni delež in ohranjen iztisni delež) ter pri bolnikih brez sladkorne bolezni tipa 2 po akutnem miokardnem infarktu v študiji DAPA-MI - gre za prvo tovrstno študijo (na določeno indikacijo usmerjeno randomizirano kontrolirano študijo na osnovi podatkov v registru bolnikov).

Kronična ledvična bolezen

Kronična ledvična bolezen je lahko resna progresivna bolezen, ki jo opredeljuje zmanjšanje ledvične funkcije (na kar kaže zmanjšanje ocenjene hitrosti glomerulne filtracije (eGFR), vrednosti označevalcev okvare ledvic ali oboje v obdobju najmanj treh mesecev).1-4 Najpogostejši vzroki kronične ledvične bolezni so sladkorna bolezen, hipertenzija in glomerulonefritis.5 Pri najbolj razviti obliki (za kar uporabljamo izraz končna odpoved ledvic, end-stage kidney disease, ESKD) sta okvara ledvic in upad ledvične funkcije napredovala do stopnje, ko bolnik potrebuje dializo ali presaditev ledvice.6 Večina bolnikov s kronično ledvično boleznijo še pred razvojem končne odpovedi ledvic umre zaradi kardiovaskularnega vzroka.7

Študija DAPA-CKD

DAPA-CKD je mednarodna, multicentrična, randomizirana, dvojno slepa študija s 4.304 bolniki. Študija je namenjena ovrednotenju učinkovitosti zdravila Forxiga 10 mg v primerjavi z uporabo placeba pri bolnikih s kronično ledvično boleznijo stopnje 2-4 in povečanim izločanjem albumina v urinu ter s sladkorno boleznijo tipa 2 ali brez nje. Zdravilo Forxiga jemljejo bolniki enkrat na dan kot dodatek standardnemu zdravljenju. Primarni sestavljeni cilj opazovanja sestavljata poslabšanje ledvične funkcije in tveganje za smrt (opredeljen je kot sestavljen cilj opazovanja, ki vključuje ≥50 odstotno zmanjšanje ocenjene hitrosti glomerulne filtracije (eGFR), razvoj končne odpovedi ledvic (ESKD - end-stage kidney disease) ali nastop kardiovaskularne oziroma ledvične smrti). Med sekundarnimi cilji opazovanja so bili čas do razvoja katerega od ledvičnih dogodkov (trajno 50 odstotno zmanjšanje eGFR, razvoj končne odpovedi ledvic ali nastop ledvične smrti), katerega od kardiovaskularnih dogodkov (kardiovaskularna smrt ali sprejem v bolnišnico zaradi srčnega popuščanja) in smrt iz kateregakoli vzroka. Študijo so izvajali v 21 državah.

Zdravilo Forxiga

Zdravilo Forxiga (dapagliflozin) je peroralno zdravilo za uporabo enkrat na dan in je prvi predstavnik nove skupine zdravil z imenom zaviralci SGLT2 (zaviralci natrij-glukoznega soprenašalca 2). Zdravilo je pri odraslih indicirano za zdravljenje nezadostno urejene sladkorne bolezni tipa 2, in sicer kot samostojno zdravilo ali v kombinaciji z drugimi zdravili kot dodatek dieti in telesni dejavnosti za izboljšanje urejenosti glikemije in izkazuje dva dodatna ugodna učinka: povzroča zmanjšanje telesne mase in znižanje krvnega tlaka. V študiji za oceno kardiovaskularnih izidov DECLARE pri odraslih s sladkorno boleznijo tipa 2 je zdravilo Forxiga kot dodatek standardnemu zdravljenju zmanjšalo tveganje za dogodke sestavljenega cilja opazovanja, torej za sprejem v bolnišnico zaradi srčnega popuščanja ali za kardiovaskularno smrt, v primerjavi z uporabo placeba. Program kliničnih študij z zdravilom Forxiga je obsežen in vključuje več kot 35 že zaključenih ali še potekajočih študij faze IIb oziroma III s skupaj več kot 35.000 bolniki in več kot 2,5 milijona bolnikov let izkušenj.

AstraZeneca in področje CVRM

Področje kardiovaskularnih, ledvičnih in presnovnih bolezni (CVRM, Cardiovascular, Renal & Metabolism) predstavlja eno od treh terapevtskih področij družbe AstraZeneca in je hkrati področje, ki je ključno za rast celotne družbe. Na osnovi znanosti in boljšega poznavanja povezav, ki delujejo med srcem, ledvicami in trebušno slinavko, v družbi AstraZeneca vlagamo v ponudbo zdravil, ki upočasnjujejo napredovanje bolezni, zmanjšujejo tveganja in ugodno vplivajo tudi na sočasno prisotne bolezni ter s tem varujejo vpletene organe in izboljšajo izide za bolnike. V naši družbi si želimo spremeniti oziroma ustaviti naravni potek kardiovaskularnih, ledvičnih in presnovnih bolezni in v največji možni meri obnoviti strukturo in funkcijo prizadetih organov, zato si bomo še naprej prizadevali za razvoj in ponudbo znanstvenih dosežkov, ki spreminjajo in izboljšujejo prakso zdravljenja ter kardiovaskularno zdravje milijonov bolnikov po svetu.

Družba AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/NYSE: AZN) je globalna, znanstveno usmerjena biofarmacevtska družba, ki deluje na področju odkrivanja, razvoja in trženja zdravil na zdravniški recept, predvsem za zdravljenje bolezni treh terapevtskih področij: onkologije, področja kardiovaskularnih, ledvičnih in presnovnih bolezni (CVRM) ter področja respiratornih bolezni in imunologije. Družba AstraZeneca ima sedež v Cambridgeu v Veliki Britaniji in deluje v več kot 100 državah, inovativna zdravila, ki jih izdeluje, pa uporabljajo milijoni bolnikov po svetu. Več podatkov najdete na spletni strani astrazeneca.com lahko pa nam sledite na Twitterju @AstraZeneca.


Literatura

1. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney International Supplement 2013; (3):1-150.

2. Bikbov B et al. Global, regional, and national burden of chronic kidney disease, 1990-2017: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. The Lancet 2020; 395(10225):709-33.

3. Hirst JA et al. Prevalence of chronic kidney disease in the community using data from OxRen: A UK population-based cohort study. Br J Gen Pract 2020; 70(693):e285-e293.

4. National Kidney Foundation. Kidney Disease: The Basics; 2020 [cited 2020 Jun 29]. Available from: URL: https://www.kidney.org/news/newsroom/factsheets/KidneyDiseaseBasics.

5. National Kidney Foundation. Kidney Disease: Causes, 2017; [cited 2020 Jun 25]. Available from URL: https://www.kidney.org/atoz/content/kidneydiscauses

6. Centers for Disease Control and Prevention. Chronic Kidney Disease in the United States, 2019 [cited 01.05.20]. Available from URL: https://www.cdc.gov/kidneydisease/publications-resources/2019-national-facts.html.

7. Briasoulis A, Bakris GL. Chronic Kidney Disease as a Coronary Artery Disease Risk Equivalent. Cur Cardiol Rep 2013; 15(3):340.


Adrian Kemp

sekretar družbe

AstraZeneca PLC