O-STA

Praznovanje petindvajsetletnice Univerze v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici v letošnjem letu praznuje petindvajsetletnico svoje ustanovitve. 24. septembra 1995 je na gradu Kromberk pri Novi Gorici potekal podpis Pogodbe o ustanovitvi Fakultete za znanosti o okolju - prve mednarodne podiplomske šole v Sloveniji, ki sta jo ustanovila Mestna občina Nova Gorica in Institut Jožef Stefan iz Ljubljane. V samo treh letih se je zaradi uvedbe novih študijskih programov in širitve znanstvenoraziskovalne dejavnosti reorganizirala in preimenovala v Politehniko Nova Gorica. Ključna prelomnica se je zgodila 17. marca 2006, ko je Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo potrdil nastanek četrte slovenske univerze - Univerze v Novi Gorici.

Danes se pedagoška dejavnost izvaja v okviru šestih fakultet in akademije umetnosti. Študij je do danes zaključilo 244 doktorjev znanosti, 433 magistrov in 925 diplomantov. Raziskovalna dejavnost poteka v šestih centrih in štirih laboratorijih, ki so opremljeni z vrhunsko raziskovalno opremo.

Univerza v Novi Gorici se je v svojih letih delovanja razvila v prvovrstno univerzitetno ustanovo, ki je v svetu znana predvsem po svoji znanstveni odličnosti in mednarodni vpetosti. Naši študijski programi so vedno bolj zanimivi za tuje študente iz celega sveta. Število tujih študentov iz leta v leto narašča in v letošnjem akademskem letu tuji študenti predstavljajo kar 54 % študentske populacije. Prihajajo iz 48 različnih držav tako iz Evrope kot tudi iz drugih celin. Prav tako je univerza privlačno okolje za tuje znanstvenike in profesorje, zato število zaposlenih strokovnjakov iz drugih držav dosega že 25 % števila vseh zaposlenih.

Posebnost naše ustanove se kaže v raznolikosti in sodobnosti študijskih programov, ki so bili ustvarjeni v ozki navezanosti sodelovanja z industrijo in podjetniškimi potrebami iz regije. Izobraževanje ponujamo na področju naravoslovja, tehnike, biotehnike, humanistike in umetnosti. Študijske programe nenehno nadgrajujemo in dopolnjujemo. V letošnjem letu, smo zaradi izrednih razmer pandemije COVID-19, možnost kombiniranega učenje, tj. združevanje običajnih metod poučevanja v prostorih univerze s poučevanjem na daljavo, še povečali. V prihodnjih študijskih letih načrtujemo uvedbo še več t.i. "mešanih" študijskih programov s kombiniranimi pristopi poučevanja.

Tudi v letošnjem letu je Evropska unija prepoznala odličnost Univerze v Novi Gorici, saj so rezultati pri globalnem mednarodnem primerjanju univerz U-Multirank 2020 pokazali, da se po kakvosti uvrčamo med svetovno elito univerz. Posebej je prepoznana odličnost Univerze v Novi Gorici na področju raziskav, mednarodne usmerjenosti in regionalne vpetosti. Dobre rezultate izkazujemo tudi na področju učenja in poučevanja. Že leta 2015 je skupina zunanjih ekspertov ob mednarodni evalvaciji EUA našo univerzo označila kot "mlado in dinamično univerzo s srečnimi in zadovoljnimi študenti".

Osrednja akademija ob petindvajsetletnem jubileju Univerze bo v četrtek, 24. septembra 2020, ob 18. uri na dvorcu Zemono pri Vipavi. Dogodek bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki bo zbrane tudi počastil s svojo prisotnostjo in spregovoril kot slavnostni govornik.

Ob tej priložnosti bomo podelili častne nazive ter priznanja in sicer:

Naziv častni doktor Univerze v Novi Gorici - doctor honoris causa - bo prejel prof. dr. Heino Falcke iz nizozemske univerze Radbound, ki mu je skupaj s sodelavci uspel prvi posnetek neposredne okolice črne luknje, za izjemne znanstvene dosežke na področju astrofizike.

Naziv zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici - professor emeritus - bo prejel prof. dr. Miran Veselič, ugledni slovenski in medanarodno uveljavljeni strokovnjak na področju hidrogeologije, za pomemben prispevek k mednarodnemu ugledu in razvoju Univerze v Novi Gorici ter vzorno opravljanje pedagoškega in mentorskega dela.

Naziv častni član Univerze v Novi Gorici bo prejel dr. Salvatore La Rosa, ugleden strokovnjak na področju strateškega načrtovanja evropske raziskovalne politike, ze izjemen prispevek k razvoju znanstvene odličnosti Univerze v Novi Gorici in za dosežke v mednarodni znanstveni administraciji.

Priznanje zlata plaketa Univerze v Novi Gorici bo prejel Ivo Boscarol, ustanovitelj in direktor svetovno znanega proizvaljalca letal Pipistrel iz Ajdovščine, za plodno sodelovanje na raziskovalnem področju in spodbujanje gradnje infrastrukture Univerze v Novi Gorici.


Razvojna pot Univerze v Novi Gorici od leta 1995 do danes je predstavljena na spletni strani: http://www.ung.si/sl/o-univerzi/zgodovina/25-obletnica/

Vabimo vas, da se nam pridružite!

Ker je število gostov omejeno vas prosimo, da zaradi lažje organizacije potrdite svojo udeležbo do ponedeljka, 21. septembra 2020, na tel. 05 620 58 27 oziroma e-naslov andreja.leban@ung.si.


Prenos svečane akademije bo potekal v živo preko spletne povezave www.ung.si

Dodatne informacije:

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

T: 0562 05 827, GSM: 040 266 058

E: andreja.leban@ung.si

Andreja Leban