O-STA

Učinkovite tehnike sproščanja in glasbena terapija za mladostnike

V zadnjem letu, ki bo nedvomno pustil svoj pečat, je bilo veliko posameznikov, tako otrok, mladostnikov kot odraslih, deležnih različnih stresnih situacij. Pri reševanju stresa lahko pomagajo tudi nasveti študentk magistrskega študijskega programa Socialna pedagogika, ki sta pripravili priročnik o tehnikah sproščanja in zbrali informacije o glasbenih terapevtskih praksah.

V času epidemije novega koronavirusa so se tudi študentje Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem znašli v novi situaciji; spremenil se je potek študija, na katerega so se hitro prilagodili, nato so ugotovili, da lahko s svojim znanjem pomagajo širši skupnosti. Tako je nastala skupina prostovoljcev, ki je na različne načine priskočila na pomoč - za učitelje in starše so študentje oblikovali digitalne posterje s priročnimi nasveti, za osnovnošolce so izvajali učno pomoč na daljavo, staršem so pomagali tudi v obliki spletne varuške, vsakdan v samoizolaciji so popestrili z različnimi motivacijskimi in video in glasbenimi posnetki za gluhe in naglušne, ustvarili so tudi spletno tržnico, napisali so terapevtske zgodbe in jih delili z vzgojno-izobraževalnimi zavodi.

Študentki Eli Miklavčič in Veronika Rahotin sta morali v okviru študija predstaviti različne svetovalne tehnike in metode ter pripraviti izkustveno predstavitev v obliki delavnice. Po preučitvi literature sta spoznali primere dobrih praks in se odločili pripraviti vsestransko uporaben priročnik "Tehnike sproščanja in kako jih izvajamo", ki je po Elinih besedah nastal z namenom, da bi vsem zainteresiranim približali najbolj uporabne tehnike sproščanja. "Izbranih je osem tehnik, ki so opisane z natančnimi navodili in prikazane s pomočjo preizkušenih video posnetkov", je dodala.

Spletna stran Glasbena terapija za mladostnike pa služi kot predstavitev svetovalnih in glasbeno terapevtskih praks za svetovanje mladostnikom, z upoštevanjem vloge glasbe pri psiholoških razvojnih nalogah v mladostništvu. Na spletni strani so predstavljeni ključni elementi glasbene terapije, ki se jih lahko uporablja tudi v vzgojno-izobraževalnem procesu in v sklopu šolske svetovalne službe. Predstavljene so nekatere svetovalne tehnike in metode. Poleg tega ima stran tudi zavihek z vso uporabljeno literaturo in vprašalniki, na katerih so vprašanja o glasbi in njeni vlogi v mladostništvu.

"Upoštevanje vloge glasbe pri razvojnih nalogah v mladostništvu je pomembno za uporabo glasbene terapije pri svetovanju, še posebej je pomembna vloga glasbe pri oblikovanju identitete, razvoju regulacije čustev in oblikovanju socialnih odnosov. Pomembno pa se je tudi zavedati, kakšne so značilnosti uporabe glasbe v mladostništvu in kakšen pomen ima glasba. Na spletni strani sem zato dodala še izkušnje odraslih, ki so se spominjali vloge glasbe v obdobju mladostništva. Vsak je izbral določeno pesem glede na vprašalnik, ki ga je izpolnjeval", je o svoji spletni strani povedala študentka Veronika.