O-STA

Zdravilo Lynparza je bolnicam z napredovalim rakom jajčnikov in prisotno mutacijo v genih BRCA podaljšalo preživetje brez napredovanja bolezni za več kot štiri leta in pol v primerjavi z le nekaj več kot enim letom s placebom

5-letni podatki iz raziskave faze III SOLO-1 predstavljajo najdaljše spremljanje zdravljenja na novo diagnosticiranega raka jajčnikov z zaviralci PARP

Zdravilo Lynparza (olaparib) je pokazalo dolgoročno korist za preživetje brez napredovanja bolezni (PFS) v primerjavi s placebom pri bolnicah z na novo diagnosticiranim rakom jajčnikov in prisotno mutacijo v genih BRCA, ki so v odzivu (popolnem ali delnem) po zaključeni prvi liniji kemoterapije na osnovi platine.

Rak jajčnikov je osmi najpogostejši vzrok smrti zaradi raka pri ženskah. Leta 2018 je bilo v svetu na novo diagnosticiranih skoraj 300.000 primerov ter zabeleženih okoli 185.000 smrti.1 Približno 22 % bolnic z rakom jajčnikov ima prisotno mutacijo v genih BRCA1/2.2

Zdravilo Lynparza je v raziskavi SOLO-1 po 5 letih spremljanja zmanjšalo tveganje za napredovanje bolezni ali smrt za 67 % v primerjavi s placebom (razmerje ogroženosti 0,33; 95-odstotni interval zaupanja 0,25-0,43), mediani PFS v skupini bolnic, zdravljenih z zdravilom Lynparza, je znašal 56 mesecev, v skupini bolnic, zdravljenih s placebom, pa 13,8 meseca. Po petih letih zdravljenja je bilo v skupini, ki je prejemala zdravilo Lynparza, 48,3 % bolnic brez napredovanja bolezni v primerjavi z 20,5 % bolnic, ki so prejemale placebo. Mediano trajanje zdravljenja z zdravilom Lynparza je znašalo 24,6 meseca, s placebom pa 13,9 meseca.

José Baselga, izvršni podpredsednik Globalnega razvoja zdravil v onkologiji, je izjavil: "Ko se rak jajčnikov ponovi, postane neozdravljiv. Z vzdrževalnim zdravljenjem z zdravilom Lynparza lahko celo pri napredovalem raku jajčnikov dosežemo trajno remisijo bolezni. Rezultati raziskave SOLO-1 poudarjajo pomen prepoznavanja biomarkerjev v času diagnoze z namenom, da bi bolnicam lahko ponudili zdravljenje, ki bi lahko pomagalo odložiti napredovanje bolezni."

Roy Baynes, izvršni podpredsednik Globalnega razvoja zdravil v onkologiji, je izjavil:

"SOLO-1 je prva raziskava za zaviralce PARP s petletnim spremljanjem bolnic, ki je pokazala, da je zdravilo Lynparza podaljšalo življenje brez napredovanja bolezni za več kot štiri leta in pol v primerjavi z le nekaj več kot enim letom s placebom pri bolnicah, ki so v odzivu po zaključeni prvi liniji kemoterapije na osnovi platine. Ti podatki predstavljajo pomemben mejnik v zdravljenju bolezni, ki je v preteklosti imela tako slabo prognozo."


Povzetek rezultatov


Preživetje brez napredovanja bolezni

Preživetje brez ponovitve bolezni*

Lynparza

n = 260

placebo

n = 131

Lynparza

n = 189

placebo

n = 101

Število bolnic z dogodkom (%)

118 (45)

100 (76)

79 (42)

74 (73)

Mediano (meseci)

56,0

13,8

ni doseženo

15,3

Rog (95 % ZI)

0,33 (0,25-0,43)


0,37 (0,27-0,52)

Delež bolnic brez napredovanja ali ponovitve bolezni po obdobju (Kaplan-Meierjeva ocena)

1 leto

87,7

51,4

91,0

58,0

2 leti

73,6

34,6

77,2

39,0

3 leta

60,1

26,9

64,0

28,9

4 leta

52,3

21,5

55,2

23,0

5 let

48,3

20,5

51,9

21,8

* Definirano kot čas od randomizacije do ponovitve bolezni ali smrti pri bolnicah, ki so bile v popolnem odzivu na zaključeno prvo linijo kemoterapije na osnovi platine ob izhodišču; bolnice so imele popolni odziv ob izhodišču na podlagi elektronskih podatkov obrazca za poročilo o primerih. IZ = interval zaupanja; Rog = razmerje ogroženosti


Varnostni profil zdravila je bil primerljiv s predhodnih poročanji. Najpogostejši neželeni učinki (≥ 20 %) so bili navzea (77 %), utrujenost/astenija (63 %), bruhanje (40 %), anemija (39 %) in diareja (34 %). Najpogostejša neželena učinka stopnje ≥ 3 sta bila anemija (22 %) in nevtropenija (9 %).

Zdravljenje z zdravilom Lynparza je bilo zaradi neželenih učinkov ukinjeno pri 12 % bolnic.

Rezultati so bili predstavljeni v petek, 18. septembra 2020, na kongresu ESMO (European Society of Medical Oncology virtual congress).

Raziskava faze III SOLO-1 je svoj primarni cilj (PFS), ki je bil podlaga za odobritve v ZDA, EU, Japonski, Kitajski in številnih drugih državah, dosegla že junija 2018.

O raku jajčnikov

Primarni cilj zdravljenja na novo diagnosticiranega raka jajčnikov je za čim dlje podaljšati čas do napredovanja bolezni in vzdrževati kakovost življenja bolnic z namenom doseči popolno remisijo bolezni ali ozdravitev.3-6

O raziskavi SOLO-1

SOLO-1 je dvojno slepa, s placebom kontrolirana, multicentrična, randomizirana raziskava faze III, ki je ocenjevala učinkovitost in varnost zdravila Lynparza v obliki tablet (v odmerku 300 mg dvakrat na dan) kot vzdrževalno zdravljenje bolnic z na novo diagnosticiranim, napredovalim rakom jajčnikov in prisotno mutacijo v genih BRCA, ki so v popolnem ali delnem odzivu na prvo linijo kemoterapije na osnovi platine. V raziskavo je bilo randomiziranih 391 bolnic s prisotno mutacijo v genih BRCA1 ali BRCA2 v razmerju 2 : 1 v skupino, ki je prejemala zdravilo Lynparza, ter skupino, ki je prejemala placebo, in sicer za obdobje 2 let ali do napredovanja bolezni. Bolnice, ki so po 2 letih imele delni odgovor, so lahko po presoji raziskovalca nadaljevale zdravljenje z zdravilom Lynparza. Primarni cilj raziskave je bilo preživetje brez napredovanja bolezni, ključni sekundarni cilji pa so bili čas do drugega napredovanja bolezni ali smrti, čas do prvega nadaljnjega zdravljenja in celokupno preživetje.

O zdravilu Lynparza

Zdravilo Lynparza je inovativno zdravilo, prvi zaviralec PARP in prvo tarčno zdravilo, ki izkorišča popravljalne mehanizme za odziv na poškodbe tumorske DNK in je pomemben del portfelja podjetja AstraZeneca. Z zdravilom Lynparza se je do zdaj zdravilo več kot 30.000 bolnikov po svetu, zdravilo pa je v fazi preskušanja pri številnih vrstah raka, tako v monoterapiji kot kombinaciji z drugimi zdravili.

Zdravilo Lynparza je v številnih državah znotraj in zunaj EU odobreno za vzdrževalno zdravljenje bolnic, pri katerih je prišlo do ponovitve na platino občutljivega raka jajčnikov.

Zdravilo Lynparza je v številnih državah znotraj in zunaj EU odobreno tudi za vzdrževalno zdravljenje na novo diagnosticiranega raka jajčnikov s prisotno mutacijo v genih BRCA, v ZDA pa v kombinaciji z bevacizumabom tudi za zdravljenje na novo diagnosticiranega raka jajčnikov z okvarami v homologni rekombinaciji.

Zdravilo Lynparza je v številnih državah znotraj in zunaj EU prav tako odobreno za zdravljenje bolnikov s prisotno zarodno mutacijo v genih BRCA, ki imajo metastatskega, HER2-negativnega raka dojk, predhodno zdravljenega s kemoterapijo. Zdravilo je v številnih državah znotraj in zunaj EU prav tako odobreno za zdravljenje metastatskega raka trebušne slinavke s prisotno mutacijo v genih BRCA, v ZDA pa je zdravilo Lynparza odobreno tudi za zdravljenje metastatskega, proti kastraciji odpornega raka prostate z okvarami v homologni rekombinaciji.

O družbi AstraZeneca na področju onkologije

Družba AstraZeneca gradi na bogati dediščini na področju onkologije in ponuja hitro rastoči nabor novih zdravil, ki lahko bolnikom spremenijo življenje, družbi pa prihodnost. S sedmimi novimi zdravili na trgu med letoma 2014 in 2020 ter s širokim naborom malih molekul in bioloških zdravil v razvoju je družba zavezana k napredovanju onkologije kot gonilu svoje rasti, z osredotočenostjo na raka pljuč, jajčnikov, dojk in krvnega raka.

S koriščenjem moči štirih znanstvenih platform - imunoonkologije, gonilnih dejavnikov in odpornosti tumorjev, odziva na poškodbo DNK ter konjugatov protitelesa z zdravilom - in z zagovarjanjem razvoja kombinacij po meri posameznika ima družba AstraZeneca vizijo ponovno definirati zdravljenje raka in nekega dne odpraviti raka kot vzrok smrti.

O družbi AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/NYSE: AZN) je globalna, znanstveno usmerjena biofarmacevtska družba, ki deluje na področju odkrivanja, razvoja in trženja zdravil na zdravniški recept, predvsem za zdravljenje bolezni treh terapevtskih področij: onkologije, področja kardiovaskularnih, ledvičnih in presnovnih bolezni (CVRM) ter področja respiratornih bolezni in imunologije. Družba AstraZeneca ima sedež v Cambridgeu v Veliki Britaniji in deluje v več kot 100 državah, inovativna zdravila, ki jih izdeluje, pa uporabljajo milijoni bolnikov po svetu. Več podatkov najdete na spletni strani astrazeneca.com lahko pa nam sledite na Twitterju @AstraZeneca.

Več podatkov najdete na spletni strani astrazeneca.com, lahko pa nam sledite na Twitterju @AstraZeneca.

BRCA1/2 = gen dovzetnosti za raka dojk (Breast Cancer gene)

PARP = poli(ADP-riboza)polimeraza

DNK = dezoksiribonukleinska kislina


Viri

1. The World Health Organization. IARC. Globocan 2018. Available at: http://gco.iarc.fr/ [dostop septembra 2020].

2. da Cunha Colombo Bonadio et al. (2018). Homologous recombination deficiency in ovarian cancer: a review of its epidemiology and management. Clinics (Sao Paulo). 2018;73(suppl 1):e450s.

3. Moore, K. (2018). Maintenance Olaparib in Patients with Newly Diagnosed Advanced Ovarian Cancer. New England Journal of Medicine. 379(26), pp.2495-2505.

4.Raja et al. 2012. Optimal first-line treatment in ovarian cancer. Annals of Oncology. 23 Suppl 10, x118-127.

5. NHS Choices, Ovarian Cancer Available at: https://www.nhs.uk/conditions/ovarian-cancer/treatment/ [dostop septembra 2020].

6. Ledermann et al. (2013). Newly diagnosed and relapsed epithelial ovarian carcinoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology. 24, pp.vi24-vi32.