O-STA

Zdravilo Lynparza je v raziskavi faze III PROfound za 31 % zmanjšalo tveganje za smrt pri bolnikih z metastatskim, proti kastraciji odpornim rakom prostate z mutacijami v genih BRCA1/2 ali ATM

Zdravilo Lynparza je edini zaviralec PARP, ki je dokazal podaljšanje celokupnega preživetja pri metastatskem, proti kastraciji odpornem raku prostate

Končni rezultati raziskave faze III PROfound so pokazali, da zdravilo Lynparza (olaparib) statistično značilno in klinično pomembno podaljša celokupno preživetje v primerjavi z enzalutamidom ali abirateronom pri bolnikih, ki imajo metastatski, proti kastraciji odporni rak prostate (mCRPS - metastatic castration-resistant prostate cancer) z mutacijami v genih BRCA1/2 ali ATM, ki so podskupina genov, ki sodelujejo pri popravilu s homologno rekombinacijo (HRRm - homologous recombination repair gene mutation). V raziskavo so bili vključeni bolniki, pri katerih je bolezen napredovala po predhodnem zdravljenju z novejšo hormonsko terapijo proti raku (enzalutamid ali abirateron).

Rak prostate je drugi najpogostejši rak pri moških. Leta 2018 je bilo v svetu na novo diagnosticiranih 1,3 milijona primerov.1 Približno 20-30 % bolnikov z mCRPC ima prisotne mutacije v genih HRR.2

Celokupno preživetje je bilo eden izmed sekundarnih ciljev raziskave PROfound. Zdravilo Lynparza je v raziskavi zmanjšalo tveganje za smrt za 31 % v primerjavi z enzalutamidom ali abirateronom pri bolnikih z mutacijami v genih BRCA1/2 ali ATM (razmerje ogroženosti: 0,69; 95-odstotni interval zaupanja: 0,50-0,97; p = 0,0175). Mediano celokupno preživetje je znašalo 19,1 meseca v skupini, ki je prejemala zdravilo Lynparza, ter 14,7 meseca v skupini, ki je prejemala enzalutamide ali abiraterone. Celokupno preživetje je bilo daljše v skupini, ki je prejemala zdravilo Lynparza kljub 66-odstotnemu prehodu (crossover) na zdravilo Lynparza ob nadaljnjem progresu v skupini, ki je prejemala enzalutamid ali abirateron.

Eksploratorna analiza je pokazala, da vpliv na celokupno preživetje ni bil statistično značilen v celotni populaciji bolnikov, ki so imeli mutacije v genih HRR (BRCA1/2, ATM, CDK12 in 11 ostalih genov HRR). V tej populaciji bolnikov je zdravilo Lynparza zmanjšalo tveganje za smrt za 21 % v primerjavi z enzalutamidom ali abirateronom (razmerje ogroženosti: 0,79; 95-odstotni interval zaupanja: 0,61-1,03). Mediano celokupno preživetje je znašalo 17,3 meseca v skupini, ki je prejemala zdravilo Lynparza, ter 14 mesecev v skupini, ki je prejemala enzalutamide ali abiraterone.

Johann de Bono, eden glavnih raziskovalcev v raziskavi PROfound, vodja razvoja zdravil na Inštitutu za raziskave raka v bolnišnici Royal Marsden NHS Foundation Trust, je izjavil: "Zdravilo Lynparza je doseglo več ciljev v raziskavi PROfound, vpliv na celokupno preživetje pa bo okrepil potencial zdravila na spremembo standardnega zdravljenja bolnikov z metastatskim, proti kastraciji odpornim rakom prostate. Raziskava PROfound je pokazala, da ima zdravilo Lynparza pomembno mesto v dobi personalizirane terapije pri raku prostate, saj bolnikom s slabo prognozo in malo možnostmi zdravljenja ponuja tarčno zdravljenje na molekularni ravni."

José Baselga, izvršni podpredsednik Globalnega razvoja zdravil v onkologiji, je izjavil: "Ti podatki bodo vplivali na potek zdravljenja bolnikov z določeno vrsto metastatskega, proti kastraciji odpornega raka prostate, pri katerem je težko podaljšati preživetje. Zdravilo Lynparza je edini zaviralec PARP z dokazi o podaljšanju celokupnega preživetja v primerjavi z enzalutamidom ali abirateronom pri bolnikih z mutacijami v genih BRCA1/2 ali ATM. Veselimo se, da bomo lahko omogočili zdravljenje tem bolnikom po svetu."

Roy Baynes, izvršni podpredsednik Globalnega razvoja zdravil v onkologiji, je izjavil: "Raziskava PROfound je prva raziskava faze III, ki je uporabila molekularne biomarkerje za prepoznavanje najustreznejšega zdravljenja določenih vrst metastatskega, proti kastraciji odpornega raka prostate. Podatki raziskave poudarjajo pomen molekularnega testiranja za prisotnost mutacij v genih HRR z namenom prepoznati to rizično populacijo bolnikov in pomagati zdravnikom pri odločanju o zdravljenju. Ti rezultati dokazujejo potencial zdravila Lynparza pri zdravljenju metastatskega, proti kastraciji odpornega raka prostate z določenimi mutacijami v genih HRR."

Končni rezultati na celokupno preživetje iz raziskave faze III PROfound so bili predstavljeni na kongresu ESMO 20. septembra 2020 med srečanjem Presidential Symposium ter bili hkrati objavljeni v reviji The New England Journal of Medicine.

Povzetek rezultatov celokupnega preživetja

Datum preseka podatkov: 20. marec 2020

Moški z mutacijami v genih BRCA1/2 ali ATM

Celotna populacija bolnikov

(HRRm - BRCA1/2, ATM in 12 ostalih genov)

Lynparza

n = 162

enzalutamid ali abirateron n = 83

Lynparza

n = 256

enzalutamid ali abirateron n = 131

Median, months

19,1

14,7

17,3

14,0

Hazard ratio (95 % CI)

0,69 (0,50-0,97)

0,79 (0,61-1,03)

p-value

0,0175

n/a

Kaplan-Meierjeva ocena za celokupno preživetje po določenem obdobju

6 mesecev (%)

91

84

92

83

12 mesecev (%)

73

61

67

56

18 mesecev (%)

54

42

47

39

Mediano trajanje spremljanja, meseci

21,9

21,0

20,7

20,5

Najpogostejši neželeni učinki (≥ 20 %) so bili anemija (50 %), navzea (43 %), utrujenost/astenija (42 %), zmanjšan apetit (31 %), diareja (21 %) in bruhanje (20 %). Najpogostejši neželeni učinki stopnje ≥ 3 so bili anemija (23 %), navzea (2 %), utrujenost/astenija (3 %), zmanjšan apetit (2 %) in diareja (1 %). 20 % bolnikov je prekinilo zdravljenje z zdravilom Lynparza zaradi neželenih učinkov.

Raziskava PROfound je dosegla svoj primarni cilj avgusta 2019 s statistično značilnim podaljšanjem radiološkega progresa bolezni pri bolnikih z mutacijami v genih BRCA1/2 ali ATM ter statistično značilnim podaljšanjem radiološkega progresa bolezni pri celotni populaciji bolnikov z mutacijami v genih HRR (ki je bil sekundarni cilj raziskave), kar je bila podlaga za odobritev v ZDA, maja 2020. Regulatorni postopki v EU in drugih državah še potekajo.

Zdravilo Lynparza raziskujejo tudi v drugih raziskavah pri raku prostate, vključno s potekajočo raziskavo faze III PROpel, ki ocenjuje zdravilo Lynparza v kombinaciji z abirateronom kot prvo linijo zdravljenja bolnikov z mCRPC. Prve rezultate raziskave pričakujemo leta 2021.

O metastatskem, proti kastraciji odpornem raku prostate (mCRPC)

Rak prostate je povezan s pomembno stopnjo umrljivosti.1 Za razvoj raka prostate so pogosto odgovorni moški spolni hormoni androgeni, vključno s testosteronom.3 O mCRPC govorimo takrat, ko rak prostate raste in se razširi v druge dele telesa kljub uporabi androgene deprivacijske terapije za zaviranje delovanja moških spolnih hormonov.3 Približno 10-20 % moških z napredovalim rakom prostate bo v petih letih razvilo proti kastraciji odporen rak prostate (CRPC - castration-resistant prostate cancer) in najmanj 84 % teh bolnikov bo ob diagnozi CRPC že imelo metastaze.4 33 % bolnikov, ki ob diagnozi CRPC še nima metastaz, jih bo verjetno razvilo v dveh letih.4 Kljub vedno večjemu številu zdravil za zdravljenje mCRPC ostaja petletno preživetje teh bolnikov, ključni cilj zdravljenja, še vedno nizko.4

O raziskavi PROfound

PROfound je prospektivna, multicentrična, randomizirana, odprta raziskava faze III, ki je ocenjevala učinkovitost in varnost zdravila Lynparza v primerjavi z enzalutamidom ali abirateronom pri bolnikih z mCRPC, pri katerih je bolezen napredovala po predhodnem zdravljenju z novejšo hormonsko terapijo proti raku in so imeli dokazano tumorsko mutacijo v genih BRCA1/2, ATM ali enem od preostalih 12 genov, ki so vključeni v popravilo s homologno rekombinacijo.

Raziskava je bila zasnovana z namenom analize dveh kohort bolnikov z mutacijami v genih HRR: primarni cilj je bil radiološki progres bolezni pri bolnikih z mutacijami v genih BRCA1/2 ali ATM, ob doseženem primarnem cilju je bil zasnovan tudi ključni sekundarni cilj, to je radiološki progres bolezni pri bolnikih, ki imajo tudi druge mutacije v genih HRR.

O zdravilu Lynparza

Zdravilo Lynparza je inovativno zdravilo, prvi zaviralec PARP in prvo tarčno zdravilo, ki izkorišča popravljalne mehanizme za odziv na poškodbe tumorske DNK in je pomemben del portfelja podjetja AstraZeneca.

Zdravilo Lynparza je v številnih državah znotraj in zunaj EU odobreno za vzdrževalno zdravljenje bolnic, pri katerih je prišlo do ponovitve na platino občutljivega raka jajčnikov. Zdravilo Lynparza je v številnih državah znotraj in zunaj EU odobreno tudi za vzdrževalno zdravljenje na novo diagnosticiranega raka jajčnikov s prisotno mutacijo v genih BRCA, v ZDA pa v kombinaciji z bevacizumabom tudi za zdravljenje na novo diagnosticiranega raka jajčnikov z okvarami v homologni rekombinaciji. Zdravilo Lynparza je v številnih državah znotraj in zunaj EU prav tako odobreno za zdravljenje bolnikov s prisotno zarodno mutacijo v genih BRCA, ki imajo metastatskega, HER2-negativnega raka dojk, predhodno zdravljenega s kemoterapijo. Zdravilo je v številnih državah znotraj in zunaj EU prav tako odobreno za zdravljenje metastatskega raka trebušne slinavke s prisotno mutacijo v genih BRCA, v ZDA pa je zdravilo Lynparza odobreno tudi za zdravljenje metastatskega, proti kastraciji odpornega raka prostate z okvarami v homologni rekombinaciji. Regulatorni postopki na področju raka jajčnikov, dojk, trebušne slinavke ter prostate potekajo v številnih državah.

Zdravilo Lynparza ima najobsežnejši in najnaprednejši program kliničnega preizkušanja med vsemi zaviralci PARP, z njim se je do zdaj zdravilo že več kot 30.000 bolnikov po svetu, zdravilo pa je v fazi preizkušanja pri številnih vrstah raka - v monoterapiji in kombinaciji z drugimi zdravili.

O družbi AstraZeneca na področju onkologije

Družba AstraZeneca gradi na bogati dediščini na področju onkologije in ponuja hitrorastoč nabor novih zdravil, ki lahko bolnikom spremenijo življenje, družbi pa prihodnost. S sedmimi novimi zdravili na trgu med letoma 2014 in 2020 ter s širokim naborom malih molekul in bioloških zdravil v razvoju je družba zavezana k napredovanju onkologije kot gonilu svoje rasti z osredotočenostjo na raka pljuč, jajčnikov, dojk in krvnega raka.

S koriščenjem moči štirih znanstvenih platform - imunoonkologije, gonilnih dejavnikov in odpornosti tumorjev, odziva na poškodbo DNK ter konjugatov protitelesa z zdravilom - ter z zagovarjanjem razvoja kombinacij po meri posameznika ima družba AstraZeneca vizijo ponovno definirati zdravljenje raka in nekega dne odpraviti raka kot vzrok smrti.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/NYSE: AZN) je globalna, znanstveno usmerjena biofarmacevtska družba, ki deluje na področju odkrivanja, razvoja in trženja zdravil na zdravniški recept, predvsem za zdravljenje bolezni treh terapevtskih področij: onkologije, področja kardiovaskularnih, ledvičnih in presnovnih bolezni (CVRM) ter področja respiratornih bolezni in imunologije. Družba AstraZeneca ima sedež v Cambridgeu v Veliki Britaniji in deluje v več kot 100 državah, inovativna zdravila, ki jih izdeluje, pa uporabljajo milijoni bolnikov po svetu.

Več podatkov najdete na spletnem mestu astrazeneca.com, lahko pa nam sledite na Twitterju @AstraZeneca.

PARP = poli(ADP-riboza)polimeraza

BRCA1/2 = gen dovzetnosti za raka dojk (BReast CAncer gene)

ATM = gen, povezan z avtosomsko recesivno dedno boleznijo ataksija-telangiektazija (Ataxia

Telangiectasia Mutation)

CDK12 = od ciklina odvisna kinaza 12 (cyclin-dependent kinase 12)

DNK = dezoksiribonukleinska kislina

Informacija pripravljena: septembra 2020/SI-1068

Literatura:

1. Bray et al. (2018). Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 68(6), pp. 394-424.

2. Mateo, J. et al. (2015). DNA-repair defects and olaparib in metastatic prostate cancer. New England Journal of Medicine, 373(18), pp. 1697-1708.

3. Cancer.Net. (2019). Treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer.

www.cancer.net/research-and-advocacy/asco-care-and-treatment-recommendations-patients/treatment-metastatic-castration-resistant-prostate-cancer [dostopano: septembra 2020].

4. Kirby, M. (2011). Characterising the castration-resistant prostate cancer population: a systematic review. International Journal of Clinical Practice, 65(11), pp. 1180-1192.