O-STA

Vabilo: Posvet ob 80-letnici zaslužne prof. ddr. Barice Marentič Požarnik

Spoštovani,

Oddelek za pedagogiko in andragogiko ter Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (UL) organizirata posvet ob 80-letnici zaslužne prof. ddr. Barice Marentič Požarnik z naslovom Vloga humanističnega pristopa v izobraževanju in raziskovanju: za boljšo kakovost učenja in poučevanja. Namen posveta je predstaviti raziskave in razmisleke na področju razvijanja in uveljavljanja humanistične in kognitivno konstruktivistčne paradigme v izobraževanju in vzgoji. Posvet bo v sredo, 30. septembra 2020, od 9.00 do 13.30 ure na Filozofski fakulteti UL (pred. 34, pritličje). Program posveta je na voljo tukaj.

Če bi dogodek želeli spremljati v živo, vas naprošamo, da nam to sporočite na ta naslov.

Lepo vabljeni!

Lep pozdrav,

Kristina

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta

Kristina Zajc Božič
samostojna strokovna delavka za spremljanje dejavnosti fakultete / Public Relations Officer

Glavna pisarna dekanata

Filozofska fakulteta / Faculty of Arts

Aškerčeva cesta 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija / Slovenia
T.: +386 1 2411 216
Kristina.Zajc-Bozic@ff.uni-lj.si, www.ff.uni-lj.si