O-STA

NLB kot prva banka iz Slovenije med podpisnicami globalnih načel OZN za odgovorno bančništvo

NLB se je s koncem septembra kot prva banka iz Slovenije pridružila več kot 180 bankam iz vsega sveta - podpisnicam načel Združenih narodov za odgovorno bančništvo. Gre za enoten okvir za trajnostno bančno industrijo, razvit v inovativnem partnerstvu med bankami in Organizacijo združenih narodov. Med podpisnicami so poleg NLB številne ugledne finančne institucije iz več kot 50 držav sveta na vseh šestih kontinentih. Prve banke so načela podpisale ravno pred letom dni. Odtlej se število podpisnic stalno povečuje in širi na nova območja, kjer trajnost vse bolj stopa v ospredje. K širjenju načel bo prispevala tudi NLB, saj se podpisnicam poleg matične banke pridružuje njena skupina šestih bank članic iz regije Jugovzhodna Evropa.

Pomemben del poslanstva NLB Skupine je - poleg tega, da s predanostjo, znanjem in inovativnimi rešitvami podpiramo naše stranke - tudi ustvarjanje boljše kakovosti življenja in boljše prihodnosti za celotno regijo, v kateri delujemo. NLB Skupina trdno verjame, da lahko prinaša dodano vrednost strankam, zaposlenim in hkrati celotni družbi, zato je stopila na pot intenzivnejšega vključevanja trajnosti v svoje bančno poslovanje.

Izjemno smo ponosni, da smo prva banka iz Slovenije, ki se je zavezala načelom UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative) za odgovorno bančništvo.

Načela za odgovorno bančništvo določajo vlogo in odgovornost bank pri oblikovanju trajnostne prihodnosti. Hkrati pomagajo pri usklajevanju ciljev bank s cilji OZN za trajnostni razvoj in s Pariškim podnebnim sporazumom iz leta 2015. Pomembno je tudi, da banko spodbujajo, da trajnost vključi v vsa svoja poslovna področja in ugotovi, kako lahko najbolj prispeva k trajnostnemu svetu, hkrati pa si s tem odpira nove poslovne priložnosti za celotno NLB Skupino.

Trije ključni koraki, ki jih zahtevajo načela za nenehno izboljševanje vpliva na okolje in prispevek k boljši družbi, so analiza trenutnega vpliva na ljudi in planet, določitev ciljev, na katere lahko najpomembneje vpliva, njihovo uresničevanje in javno poročanje o napredku. Prvo tako poročanje o napredku in udejanjanju načel v praksi morajo banke objaviti 18 mesecev po podpisu.

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, je ob podpisu poudaril: "Gre za pomemben korak, ki kaže, da nam je resnično mar za regijo, kjer poslujemo in živimo, in ki nas zavezuje, da na področju trajnosti delamo sistematično, zavzeto in kontinuirano. NLB Skupina ni zgolj finančna skupina. Smo ljudje, ki poznamo in razumemo panogo, v kateri delamo, razvijamo inovativne storitve po meri in potrebah naših strank, čutimo ter razumemo okolje, družbo in regijo, zato želimo prispevati k boljšim pogojem za podjetja in h kakovosti življenja ljudi. Ker za nas Jugovzhodna Evropa ni le točka na zemljevidu, ampak naš dom. Tu so srce in možgani NLB Skupine, zato je naša želja in ambicija, da se ta regija razvija. To želimo doseči z odgovornim in trajnostnim poslovanjem ter z vlogo, ki jo imamo v družbi. Trdno smo prepričani, da trajnost ni le floskula, ampak vrsta konkretnih odločitev in ukrepov, s katerimi želimo postati podjetje, ki pomembno pozitivno vpliva na družbo in okolje v naši domači regiji, pa tudi eden od najbolj zaželenih delodajalcev. Trajnostno vlogo bomo naslavljali na vseh trgih, kjer delujemo, s ciljem vzpostaviti regijsko trajnostno platformo. Podpreti želimo podjetja, ki delujejo lokalno ali regionalno, ki tu ustvarjajo in razumejo svojo družbeno vlogo, kot jo razumemo in izpolnjujemo mi."