O-STA

Pregled mestnih kolesarskih povezav in iskanje izboljšav na posameznih odsekih

Velenje, 2. oktober 2020 - Velenje je te dni v znamenju koleščkov in kolesarjenja. Včeraj smo ponovili uspešno akcijo Velenje na koleščkih, s katero želimo občanke in občane spodbuditi, da spoznavajo nove mestne kolesarske povezave. Tudi tokrat je bila udeležba velika, razdelili smo skoraj 400 kartončkov za zbiranje žigov. Danes pa je kolesarske povezave prevozil tudi Peter Dermol, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje skupaj z nekaterimi sodelavci in predstavniki ranljivih skupin, da bi skupaj ugotovili, kaj se da na posameznih odsekih izboljšati, saj želimo, da bodo kolesarske povezave čim bolj prijazne in varne za vse naše občanke in občane.

Kolesarske povezave smo prevozili v treh skupinah, prvo skupino je vodil Peter Dermol, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje, drugo direktor občinske uprave mag. Iztok Mori, tretjo pa Andreja Katič. Po kolesarjenju smo v sejni dvorani prisluhnili mnenju vseh sodelujočih in iskali rešitve za izboljšanje kritičnih točk. S podobnimi akcijami bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

Pošiljamo fotografijo.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
...................................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si

Mestna občina Velenje podatke obdeluje in varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba). Posredovani dokument je namenjen izključno prejemniku ali osebi, odgovorni za prenos tega sporočila prejemniku, ter osebam, ki so upravičene poznati v dokumentu vsebovane podatke na podlagi svojih pristojnosti. Posredovani dokument je dovoljeno uporabljati le za med pošiljateljem in prejemnikom dogovorjeni namen. Drugačno posredovanje, razmnoževanje oziroma uporaba dokumenta niso dovoljeni. Dokument so vsi podatki v kakršnikoli obliki, ki jih vsebuje to elektronsko sporočilo. Če ste prejeli to sporočilo zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja elektronskega sporočila.