O-STA

Postopek za določitev brezplačnih plakatnih mest nespremenjen že vrsto let

Velenje, 5. oktober 2020 - Glede na različne očitke v zvezi z brezplačnimi plakatnimi mesti za namen volitev obveščamo, da je postopek za določitev brezplačnih plakatnih mest že vrsto let nespremenjen in poteka vedno na isti način. Postopek je v celoti utemeljen na Zakonu o volilni in referendumski kampanji.

Mestna občina Velenje je, tako kot vedno doslej pred lokalnimi volitvami, za dodelitev brezplačnih plakatnih mest objavila Odredbo o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov in pogojev za pridobitev pravice do uporabe brezplačnih plakatnih mest v času volilne kampanje za nadomestne volitve župana v Mestni občini Velenje. Odredba je bila v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje objavljena 24. avgusta. Vsak zainteresiran organizator volilne kampanje je lahko namero za sodelovanje na žrebu sporočil do 7. septembra in si na ta način tudi pridobil pravico do sodelovanja v žrebu.

Med javno objavo namere in rokom za oddajo pisne namere je preteklo 14 dni in v tem roku je namero za sodelovanje v žrebu sporočil samo en organizator volilne kampanje, in sicer kandidat Socialnih demokratov. Ostala dva organizatorja volilne kampanje za nadomestne volitve župana se v z odredbo določenem roku za prijavo na brezplačna plakatna mesta nista prijavila.

Prijazen pozdrav


Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje