O-STA

Cannagiz, KonopKo in Icana vabijo na novinarsko konferenco o pravni ureditvi konopljarske industrije

Spoštovani predstavniki sedme sile,
V letošnjem letu je bilo ustanovljeno Gospodarsko interesno združenje za konopljo Cannagiz.


V sodelovanju z Zadrugo za konopljo KonopKo in Mednarodnim inštitutom za kanabinoide Icanna vas vabimo na Tiskovno konferenco v torek 6. oktobra, 2020 na Gradu Kodeljevo, kjer bomo predstavili vsebino Javnega pisma Vladi RS in Državnemu zboru, s katerim konopljarstvo ponovno pričenja demokratičen dialog z oblastjo in državno upravo za pravno ureditev konopljarske industrije.

Na konferenci se bomo prvič predstavili javnosti tudi Gospodarsko združenje Cannagiz, katerega poslanstvo je povezovanje konopljarske industrije in vzpostavljanje demokratičnega dialoga z oblastjo pri urejanju zakonodaje in ostalih pravno-formalnih okvirov, ki jih panoga potrebuje za razvoj.
V nadaljevanju navajamo glavne poudarke in problematiko, ki jo nagovarja javno pismo vladi: 

- Slovenska konopljarska zakonodaja je ena najbolj zastarelih v EU. Konopljarska industrija je ena najhitreje razvijajočih se gospodarskih panog na svetu, pri nas pa so površine zasajene s konopljo v petih letih upadle kar za 50%. 
- Konopljarstvo se sooča z nekooperativnim in celo sovražnim odnosom visokih državnih uradnikov, ki držijo v rokah ključne vzvode oblasti na tem področju.
Največjo odgovornost nosijo posamezniki na Ministrstvu za zdravje in agencijah v njegovem sestavu.
- V Sloveniji je brez vsakih omejitev dovoljena prodaja farmacevtsko sintetiziranega CBD. Proizvajalci naravnega CBD pa so še vedno obravnavani v skladu z
zakonodajo o organizaciji proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.
- Zaradi ignorantskega odnosa državnih uradnikov konopljarstvo nima kompetentnih sogovornikov s strani države, s katerimi bi bilo mogoče vzpostaviti konstruktiven dialog.
- Leta 2014 je Vlada odobrila uporabo kanabinoidov v medicini. Zaradi zavlačevanja MZZ pa zdravstvu še vedno niso na voljo smernice za uporabo konoplje v medicini in indikacije za predpisovanje kanabinoidnih pripravkov, s čimer MZZ de facto onemogoča izvajanje vladnega odloka.
- Država mora identificirati konopljarstvo kot strateško pomembno panogo trajnostne naravnanosti, saj smiselno dopolnjuje vladno Strategijo razvoja Slovenije
2030.

Novinarjem bomo javno pismo v celoti posredovali v tednu pred konferenco. Tiskovna konferenca se bo odvila na Gradu Kodeljevo, Ulica Carla Benza 20
v torek 6. oktobra 2020, ob 11. uri.

Podpisniki pisma in organizatorji tiskovne konference:
Cannagiz, Gospodarsko interesno združenje za konopljo
KonopKo, Zadruga za konopljarstvo
Icanna, Mednarodni inštitut za kanabinoide

Ljubljana, 21.9.2020