O-STA

(Brez)mejno in dobrodelno na GCC

Veliki predpočitniški dobrodelni koncert Gimnazije Celje - Center bo letos potekal 21. 10. ob 10.45 na youtube kanalu GCC

Že trinajsto leto zapored bosta Dijaška skupnost Gimnazije Celje - Center in Društvo GCC v tednu pred jesenskimi počitnicami pripravila veliki dobrodelni koncert, zbrana sredstva pa so tokrat namenjena za obnovo hiše štiričlanske družine iz okolice Celja, ki jo pesti huda socialna stiska. S koncertom se na GCC tradicionalno začenjajo tudi druge dobrodelne in prostovoljske akcije, ki jih bodo dijaki in mentorji pripravili v tem šolskem letu.

V duhu aktualnih razmer bo letošnji koncert, ki se bo začel v sredo, 21. 10., ob 10.45 uri potekal v hibridni obliki - v športni dvorani GCC za predstavnike oddelčnih skupnosti, za ostale dijake in zainteresirano javnost pa na youtube kanalu GCC (https://www.youtube.com/user/GimnazijaCECenter). Nastopili bosta šolski zasedbi The Šlagers in LPS z gosti ter Plesna skupina GCC. Dobrodelni koncert, ki so ga organizatorji, 4. i-razred naslovili kar (Brez)mejno (gre za temo šolskega leta s katero na GCC obeležujejo obletnice političnih meja naše države ter 30-letnico slovenske samostojnosti ter izzivajo debate o mejah v današnjem svetu, op. p.), še vedno ostaja ena največjih mladinskih humanitarnih akcij na Celjskem in bo tudi tokrat sproščen in razmišljujoč uvod v jesenske počitnice.

Sredstva, ki jih zbirajo dijaki, učitelji in pokrovitelji, bodo letos štiričlanski družini v hudi socialni stiski iz okolice Celja. Ta prebiva v stari, dotrajani hiši, ki je potrebna temeljite obnove - nima urejene fasade, nima kopalnice, v hiši je veliko vlage in otroci imajo posledično pogosto kronične bronhitise. Denar lahko nakažete tudi na transakcijski račun soorganizatorja koncerta - Društvo za povezovanje učiteljev, dijakov in prijateljev Gimnazije Celje - Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje, št. računa: SI56 0510 0801 5331 133, sklic: SI00 2991, namen: donacija - dobrodelni koncert 2020

Tradicionalni dobrodelni koncert GCC je že več kot desetletje pomemben del utripa na šoli, ki se ponaša z nazivom Slovenske filantropije Junaki našega časa in kjer je solidarnost med mladimi trdna in zakoreninjena vrednota. V preteklih letih so sedanji, nekdanji dijaki in učitelji ter gostje in pokrovitelji s koncerti zbrali že več kot 65.000 EUR. Pomagali so žrtvam naravnih in prometnih nesreč ter mnogim vrstnikom in njihovim družinam, ki so se spopadali s hudo socialno stisko ali zdravstvenimi težavami. Ob tej pa na šoli vsako leto potekajo tudi druge humanitarne akcije, zelo razvejano pa je tudi prostovoljno delo.

"Organizirati tako pomembno prireditev, ki je v preteklih dvanajstih letih pomagala že toliko ljudem, si naš razred šteje v veliko čast. Vse skupaj bo zaradi edinstvene situacije s koronavirusom, v kateri smo se znašli, letos potekalo malo drugače, na daljavo, bo pa tako dostopno res širokemu občinstvu. In tega izziva smo se kot razred lotili še s posebnim veseljem, saj se zavedamo, da bomo s tem, ko tradicijo ohranjamo tudi v časih, ki množičnim dogodkom niso naklonjeni in z vašo pomočjo, nekomu močno izboljšali življenje", razlaga Laura Korošec, predstavnica letošnjih organizatorjev koncerta.

"Hude ujme v naši regiji pred dobrim desetletjem so spodbudile takratni 4. c, da je na Dijaški skupnosti predstavil idejo o dobrodelnem koncertu. Ta je sedaj nepogrešljivi del humanitarnih akcij na šoli in nanj smo zelo ponosni saj aktivno povezuje šolo in lokalno okolje. V teh letih smo priskočili več kot 15 družinam, s koncertom pa krepimo tudi zavedanje o tem, da lahko pomaga prav vsak in da je namen še vedno pomembnejši od višine prispevka", razlaga profesorica Marjana Turnšek, mentorica dijaške skupnosti.

Ravnatelj GCC prof. Gregor Deleja, ki že od vsega začetka sodeluje pri organizaciji jesenskih dobrodelnih koncertov na šoli, poudarja pomen tovrstnega delovanja in možnosti, ki jih mora šolski prostor omogočati za spontano odzivanje na dogajanje v družbi. "Zelo smo veseli, da ne glede na nenavadne čase, ki nas odmikajo od soljudi in skušajo osamiti, naša GCC skupnost še vedno vztraja pri tem, da so socialni stiki pomembni tudi v časih fizične distance in varovalnih ukrepov s katerimi ščitimo šibkejše ter ranljivejše od nas. Vesel sem, da sta solidarnost in prostovoljstvo pomembni vrednoti šole in naših dijakov na katere smo lahko upravičeno ponosni. Ob mladini s tako izraženim čutom za sočloveka, se nam ni potrebno bati za prihodnost naše družbe."

GCC se tudi kot članica mreže Unesco ASPnet pri svojem delu trudi poudarjati tiste vrednote, ki so zlasti v aktualni družbeno-političnih razmerah vsak dan znova postavljene pred preizkušnjo. Šola se lahko sicer pohvali tudi z zelo dejavnim Šolskim skladom, ki ga vodijo starši, aktivno tutorsko in prostovoljsko mrežo, z večletnim sodelovanjem pri nacionalni akciji Anina zvezdica, sodelovanjem pri celoletni dobrodelni akciji #misijaČLOVEK, dijaki pa sodelujejo tudi pri ekoakcijah, zbirajo star papir, tonerje in zamaške, vodijo izmenjevalnico oblačil, akcijo Podari knjigo in učbenik ter se z različnimi projekti odzivajo na sprotne problematike v lokalnem okolju in svetu.

PRILOGA: Fotoutrinki z lanskega dobrodelnega koncerta (arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Laura Korošec, 4. i, laurakorosec1602@gmail.com, 030 643 940
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, gregor.deleja@gcc.si, 041 708 945