O-STA

Plastično mesto - Gimnazija Celje center v mesecu prostora

S tradicionalnimi urbanističnimi delavnicami Enajsta šola pod mostom se na GCC zaključuje mesec prostora 2020, ki je dijakom ponudil priložnost za soočenje s problemom vedno bolj plastičnega sveta

Na Gimnaziji Celje - Center (GCC) se že pet let zapored aktivno vključujejo v Meseca prostora, ki že več kot desetletje poteka pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor. Oktobrske dejavnosti na vseh treh programih (splošna in likovna gimnazija, predšolska vzgoja) tako ponujajo priložnost refleksije in različnih akcij na področju trajnostnega in okoljskega razvoja. Še posebej dejavni so pri tem dijaki umetniške gimnazije - likovne smeri, ki pri predmetu bivalna kultura v sodelovanju z mentorji z Zavoda SR pripravljajo urbanistične delavnice poimenovane Enajsta šola pod mostom, letos z naslovom (Brez)mejno - plastično mesto. (Brez)mejno je namreč krovna tema letošnjega šolskega leta na GCC v katerem v Sloveniji in svetu obeležujemo pomembne zgodovinske mejnike (od 100-letnic političnih meja Evrope, 30-letnice osamosvajanja in osamosvojitve, pa do 220-letnic rojstev Prešerna in Slomška). Tema narekuje različne intervencije, medpredmetna in projektna sodelovanja učiteljev in dijakov, pa tudi razmisleke o vedno višjih in oddaljenih mejah, ki si jih postavljamo ljudje v aktualnem času boja proti novemu virusu, ki je spomladi tako korenito posegel v naša življenja in tudi v okolje vnesel nove in večje količine odpadkov.

Dijakinja Klara Sapor, maturantka likovne gimnazije, je zapisala, da so v letošnjih delavnicah dijaki začetku ugotavljali, da je glavni izvor težave, ki jo povzročajo velike količine odvečne plastike, v nas potrošnikih. "Spremljali tedensko uporabo plastične embalaže v domačem okolju in našteli, da vsak član gospodinjstva v tednu dni odvrže povprečno 2 kosa embalaže, v katero so parkirana živila, vsaj eno vrečko za enkratno uporabo, eno prazno plastenko, ob tem pa še 0,6 kosa prazne embalaže za higieno in kozmetiko, 0,2 kosa odpadne embalaž za čistila in 1,5 kosa druge plastične embalaže za enkratno uporabo. Skupno torej 6,5 kosa, kar na gospodinjstvo s štirimi člani znaša skupaj kar 26 kosov v tednu dni."

Naslednji korak delavnic je bilo iskanje inovativnih načinov za uporabo odpadne embalaže in v ta namen so dijaki en teden zbirali odpadne kose v njihovih gospodinjstvih in iz njih kreirali oblačila in modne dodatke. Z "modno revijo" v središču Celja so nato mimoidoče opozorili na nujen razmislek o alternativnih načinih ponovne uporabe plastike. V zaključnem delu delavnic se je letošnja tematika povezala s prostorskim razvojem in mestom tako, da so dijaki iz odpadnih plastenk izdelali inštalacijo ter jo namestili v javni prostor mesta. Ta predstavlja plastični gozd in je umeščena v sicer naravno parkovno ureditev ob GCC, kjer ob že postavljeni glineni inštalaciji, ki se počasi po naravni poti razkraja, opozarja prav na dolgotrajno razgradnjo plastike v naravi. Če se na eni strani naravni material gline nazaj v naravno vrača v dobrih dveh tednih, bo za razgradnjo ene plastenke potrebnih kar 450 let.

Profesorica Maja Rak, mentorica aktivnosti v mesecu prostora, je o letošnji izvedbi povedala: "V programu umetniška gimnazija - likovna smer je pomemben del vzgojno-izobraževalnega procesa razvijanje razmišljujočega in ustvarjalnega odnosa do sveta z željo, da bi mladi postali aktivni udeleženci družbe. Veliko pozornost namenjamo alternativnim oblikam učenja, s katerimi dijaki pridobivajo aktualna, kakovostna in uporabna znanja različnih področij preko različnih metod dela (delavnice, projektno delo, medgeneracijsko sodelovanje, ekskurzije), ki dijakom omogočajo tudi pridobivanje posameznih neformalnih znanj in socialnih spretnosti. Od leta 2015 sodelujemo z dr. Mojco Furman Oman in Gorazdom Oman, aktivnima načrtovalcema prostorskih aktov v Savinjski regiji (Zavod Metro SR). Dijakom tako zagotavljamo celovit vpogled v urbanistično načrtovanje zlasti z jesenskimi delavnicami in pomladanskim urbanim sprehodom po Celju. Vsako leto oboje posvečamo aktualnim vsebinam, ki so pomembne za prostor, v katerem živimo. Tako smo do letos, ko je bila tema brezmejnost v plastičnem mestu, nagovorili že ekologijo, učinkovito rabo prostora, trajnostno mobilnost, analize in objektivne kritike določenih lokacij (šolsko parkirišče, Kosovelova ulica, Dečkovo naselje). Dijaki s takšnim načinom dela pri predmetu bivalna kultura pridobivajo konkretne izkušnje, seznanijo se z aktualno problematiko prostorskega načrtovanja in trajnostnimi načeli bivanja."

Dr. Mojca Furman Oman iz Zavoda Metro SR je o letošnjem konceptu delavnic Enajsta šola pod mostom dejala: "Vsakoletno sodelovanje z dijaki GCC prinaša vedno nov izziv, kako aktualno prostorsko problematiko približati mladim in jo predstaviti na tak način, da ne bo zvenela suhoparno, na drugi strani pa ne preveč površno ali banalno. Letošnje leto je sicer nudilo celo vrsto tem, ki bi se jih splačalo podrobneje nasloviti, saj smo v času karantene po mojem mnenju pričeli bolj ceniti kvalitetno urejena območja v svojih lokalnih okoljih, kjer smo preživljali več časa. A se tudi naša letošnja izbrana tema "plastično mesto" nanaša na to, v kakšnem okolju in prostoru bomo v prihodnje živeli, mladi pa so tudi letos pokazali kritično držo in razumevanje težav, ki jih s sabo nosi prekomerna uporaba plastične embalaže. Upam, da so v delavnicah pridobili kako novo izkušnjo, predvsem pa zavedanje, da je prihodnost planeta tudi oziroma vse bolj v njihovih rokah."

Ob omenjenih delavnicah in obeh inštalacijah v parku GCC, je mesec prostora zaznamovala tudi postavitev prve pametne klopi v Celju, ki jo je Mestna občina Celje umestila v Kosovelovo ulico med GCC, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem ter Ekonomsko šolo Celje. Dijaki višjih letnikov so tudi letos v ospredje postavili tudi samo secesijsko poslopje GCC, ki je arhitekturni spomenik in za prvošolke in prvošolce pripravili vodenje skozi stavbo in njene arhitekturne posebnosti ter jo v zgodovinskem kontekstu povezali s prostorom v katerem je nastala in deluje. Mesec prostora na GCC pa se bo simbolno zaključil s tradicionalnim dobrodelnim koncertom 21. oktobra, ki ga bodo dijaki tokrat pripravili na spletu.

PRILOGA: Delavnice Enajsta šola pod mostom (foto: Gorazd Furman Oman, arhiv GCC)

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, prof., ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si
Mojca Furman Oman, Zavod Metro SR, 031 555 201, mojca@urbanisti.com