O-STA

Vipavska dolina se povezuje z Norveško

Nova priložnost za razvoj vinarstva

Univerza v Novi Gorici in Občina Ajdovščina sta 20. in 21. oktobra uspešno izvedli prvi sestanek partnerjev projekta "Odkrivanje podeželske dediščine: avtohtona pridelava fermentiranih pijač za lokalno kulturno in okoljsko trajnost". Projekt, financiran s strani Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014-2021), bo trajal do septembra 2023.

Konzorcij partnerjev sestavlja 9 partnerjev iz štirih različnih držav. Štiri raziskovalne in akademske ustanove zastopajo Univerza v Novi Gorici s Centrom za raziskave vina ter Fakulteto za vinogradništvo in vinarstvo, ki je vodilni partner projekta, Nofima As (Norveška), NIBIO (Norveška) ter Veleučilište u Požegi (Hrvaška). Predstavnika proizvajalcev sta vinska klet Tikveš (Severna Makedonija) ter Združenje pridelovalcev jabolčnih vin Hardanger (Hardanger Cider Association) (Norveška), medtem ko Občina Ajdovščina, Hardanger Council (Norveška) ter Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega (Hrvaška) zastopajo lokalne in regionalne oblasti. Celotna vrednost projekta znaša 1.500.998,00 evrov, pri čemer bo sklad EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation (Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014-2021) prispeval 1.359.656,00 evrov.

Projekt se je razvil na osnovi sodelovanja, ki je bilo leta 2015 vzpostavljeno med Centrom za raziskave vina Univerze v Novi Gorici ter norveškima partnerjema - NIBIO Ullensvang in Združenjem pridelovalcev jabolčnih vin Hardanger. Sodelovanje je bilo namenjeno izboljšanju tradicionalnih jabolčnih vin norveške regije Hardanger. Center za raziskave vina je obenem pričel z vlaganjem naporov v pridobitev sredstev za raziskovalne študije s področja tipičnosti vin ter trajnostnega, pametnega vinogradništva na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Na tej poti je prišlo do povezovanja skupnih izzivov v novo projektno idejo, za katero so bile zainteresirane tudi druge organizacije. Tako je bil leta 2018 v okviru močnega partnerstva, ki ga sestavljajo 4 ekspertni partnerji iz Norveške ter 5 upravičenih partnerjev iz Slovenije, Hrvaške in Severne Makedonije, pripravljen in predložen prvi projektni predlog. Med 700 prijavami je bilo 42 prijaviteljev povabljenih k oddaji projekta v drugem krogu, med njimi tudi Univerza v Novi Gorici, ki je aprila 2020 s strani Sklada prejela vznemirljivo novico o odobritvi projekta. Partnerji projekta so s ponosom in velikim entuziazmom pripravljeni na njegovo izvajanje.

Projekt naslavlja problematike izseljevanja s podeželja, bega možganov in slabo razvitega lokalnega gospodarstva, s katerimi se srečujejo podeželske regije v srednji in vzhodni Evropi. Kljub temu, da je Norveška ena najbolj razvitih držav v Evropi, je beg možganov s podeželja velik problem tudi pri njih. Nasprotno pa v zahodni Evropi k trajnostnemu podeželskemu razvoju, ohranjanju tradicije in preprečevanju izseljevanja podjetij prispevajo visokokakovostni kmetijski pridelki (kot je tudi vino) z močno regionalno identiteto. Njihova identiteta je zasnovana na konceptu tipičnosti in "terroir" konceptu lokalnih proizvodov. Oba koncepta je na prvem spletnem projektnem sestanku predstavil doc. dr. Guillaume Antalick, predavatelj za področje vinarstva na Centru za raziskave vina Univerze v Novi Gorici. Izpostavil je, da nekatere evropske regije, kot na primer Balkan in Skandinavija, zaradi zgodovinskih in političnih razlogov še niso osvojile teh konceptov, kar se še posebej kaže pri vinih in jabolčnih vinih. Preko povezovanja človeškega potenciala v mrežo raziskovalnih, akademskih, gospodarskih in lokalnih oblasti bodo partnerji projekta s pomočjo transnacionalnega sodelovanja in krepitvijo zmogljivosti prispevali k dvigu prepoznavnosti lokalnih vin in jabolčnih vin. Izbrana podeželska območja projekta so Vipavska dolina v Sloveniji, Slavonija na Hrvaškem, Tikveš v Severni Makedoniji ter Hardanger na Norveškem.

Dodatne informacije:

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

T: 05 62 05 827, GSM: 040 266 058

E: andreja.leban@ung.si