O-STA

Mestni občini Velenje podaljšali veljavnost certifikata Mladim prijazna občina

Velenje, 27. oktober 2020 - Mestna občina Velenje je leta 2012 kot ena prvih občin v Sloveniji prejela certifikat Mladim prijazna občina z veljavnostjo štirih let, po tem obdobju pa je veljavnost certifikata podaljšala še za štiri leta. Letos je Inštitut za mladinsko politiko ponovno objavil javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina za naslednje štiriletno obdobje. Mestna občina Velenje je oddala obsežno prijavo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju kriterijev na vseh prednostnih področjih in sprejela sklep o podaljšanju veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina za obdobje 2020-2024.

Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja mladinskih politik. Podeljuje se lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija na podlagi prijave na poziv prepozna kot mladim prijazne, ker so v minulih letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik. Ti ukrepi so usmerjeni v integracijo vedno novih generacij mladih - to je oseb, starih od 15 do 29 let - v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih. Pri oceni uspešnosti izvajanja ukrepov je bil poseben poudarek namenjen področjem participacije mladih, sistemskega ukvarjanja na področju mladine, izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja mladih in mladinskega organiziranja.

Certificiranje mladim prijaznih lokalnih skupnosti poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Prijazen pozdrav

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje