O-STA

Prednostna lista prosilcev za stanovanja v najem bo predvidoma objavljena konec leta

Velenje, 6. november 2020 - V teh dneh komisija za obravnavo prejetih vlog na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem zaključuje s postopki obravnave vlog prosilcev za dodelitev ali zamenjavo neprofitnih stanovanj v najem v lasti Mestne občine Velenje. Letošnji razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, na katerega je prispelo 346 vlog, je potekel 30. junija 2020. Predvidoma se bo na listo A uvrstilo 243 prosilcev, na listo B pa 42.

Od prispelih vlog je bilo 10 zavrnjenih oziroma zavrženih, od upravičenih je 51 vlog za zamenjavo stanovanja. Prosilce smo že obvestili o številu prejetih točk na razpisu, odločbe o zaporednem mestu na prednostni listi pa bodo predvidoma prejeli konec novembra. Če bodo ti postopki hitro stekli, bo seznam prosilcev objavljen že konec leta in tako bomo lahko stanovanja po novi listi začeli dodeljevati v začetku leta 2021. Po novi listi bomo stanovanja dodeljevali sproti po vrstnem redu, glede na vračanje stanovanj obstoječih najemnikov.

Števila stanovanj, ki jih bomo dodelili v letih 2021 in 2022, ni mogoče predvideti; glede na izkušnje upamo na 50 stanovanjskih enot vsako leto.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje