O-STA

Farfetch, Alibaba Group in Richemont so sklenili partnerstvo za pospešek digitalizacije industrije luksuza

· Alibaba bo zagnal kanale za luksuzne nakupe preko družbe Farfetch na platformah Tmall Luxury Pavilion in Luxury Soho; investiral v novo skupno podjetje Farfetch China in v Farfetch Limited

· Richemont bo investiral v novo skupno podjetje Farfetch China in v Farfetch Limited; raziskal dodatne možnosti za tesno sodelovanje z družbo Farfetch

· Farfetch in Alibaba bosta uporabila svoje platforme in razširjene prodajne tehnologije za pospešek digitalizacije industrije luksuza; ustanovila bosta tudi usmerjevalno skupino, ki se ji bosta pridružila vplivneža na področju luksuza, Johann Rupert in François-Henri Pinault

· Artemis bo povečal lastniški delež v družbi Farfetch z dodatnim investiranjem

LONDON--(BUSINESS WIRE)-- Družba Farfetch (NYSE:FTCH), skupina Alibaba Group (NYSE:BABA in HKSE:9988) in družba Richemont (SWX:CFR) so napovedale globalno strateško partnerstvo, na podlagi katerega bodo imele luksuzne blagovne znamke boljši dostop do kitajskega trga, hkrati pa se bo pospešila digitalizacija globalne industrije luksuznih izdelkov. Partnerstvo bo s pomočjo strokovnih znanj in velikega dometa posameznih podjetij maloprodajo luksuznih izdelkov poneslo v novo generacijo, saj bo poskrbelo za gladko integracijo digitalne in fizične ravni.

Obvestilo za javnost vsebuje multimedijske vsebine: V polnem obsegu je na voljo tukaj:

https://www.businesswire.com/news/home/20201105006200/en/

Farfetch bo zagnal luksuzne platforme Alibabe na Kitajskem

Farfetch bo zagnal kanale za luksuzne nakupe na Alibabinih platformah Tmall Luxury Pavilion in Luxury Soho, glavni kitajski prodajni točki znotraj tržnice Tmall, kakor tudi na Alibabini čezmejni tržnici Tmall Global.

Novi kanali širijo doseg globalne luksuzne platforme družbe Farfetch s 757 milijoni strank Alibabe in za luksuzne znamke nudijo rešitev s ponudbo več znamk z enotno integracijo preko družbe Farfetch. To bo za luksuzne znamke edinstvena priložnost, da dvignejo svojo prepoznavnost in da preko sodelovanja na Farfetchevi globalni tržnici sočasno bistveno razširijo svoj trg kupcev luksuznih izdelkov. Za kupce luksuznih izdelkov to pomeni več načinov za nakupe najljubših znank, bodisi preko Farfetcheve integracije bodisi preko že zelo uspešne NET-A-PORTER integracije v okviru Tmall Luxury Paviliona.

Strateške investicije v Farfetch in Farfetch China

Alibaba in Richemont bosta v okviru globalnega partnerstva vložila 600 milijonov ameriških dolarjev (vsak po 300) v zasebne konvertibilne obveznice, izdane s strani Farfetch Limited. Alibaba in Richemont bosta prav tako vložila 500 milijonov dolarjev (250 vsak) v Farfetch China, s čimer bosta imetnika skupno 25-odstotnega lastniškega deleža v novem skupnem podjetju, katerega del bo Farfetchevo tržnično poslovanje v kitajski regiji. Alibaba in Richemont imata dodatno možnost kupiti še 24-odstotni delež v Farfetch China, in sicer tri leta po oblikovanju skupnega podjetja. Alibaba in Richemont bosta prav tako raziskovala dodatne priložnosti za tesno sodelovanje s Farfetchem pri zagotavljanju storitev za luksuzne znamke. Investicije Alibabe in Richemonta v Farfetch China in ustanovitev skupnega podjetja bodo po pričakovanjih zaključene v prvi polovici leta 2021, saj so še predmet izpolnitve odložnih pogojev.

Nadalje se je Artemis strinjal s povečanjem svojega trenutnega vložka v Farfetch s 50 milijonov dolarjev vrednim nakupom navadnih delnic Farfetcha razreda A.

Pospešek digitalizaciji globalne industrije luksuza

Luxury New Retail (nova luksuzna prodaja, v nadaljevanju LNR) je vizionarska pobuda, ki bo uporabila najnovejše vsekanalne prodajne tehnologije Farfetcha in Alibabe z namenom služiti potrebam poslovanja z luksuzom, vključno s celotno paleto podjetniški rešitev, ki jih poganja Farfetch. Te rešitve bodo služile strategijam distribucije posameznih znamk kot tudi več znamk hkrati, vključno s celostno povezanimi spletnimi stranmi in aplikacijami za elektronsko trženje, vsekanalno prodajno tehnologijo in dostopom do tržnic Farfetch in Tmall Luxury Pavilion preko enotne integracije.

Farfetch in Alibaba sta ustanovila tudi usmerjevalno skupino, da bi dodatno okrepila LNR pobudo, katere cilj je igrati vodilno vlogo pri digitalizaciji globalne industrije prodaje luksuza. Vodja družbe Richemont Johann Rupert in vodja Artemisa François-Henri Pinault se bosta Farfetchu in Alibabi v usmerjevalni skupini za LNR pridružila kot ustanovna člana in prispevala več desetletij izkušenj in znanja iz industrije.

José Neves, ustanovitelj, predsednik in izvršni direktor Farfetch, je povedal: "To je velik korak v naši misiji povezati kuratorje, ustvarjalce in potrošnike v industriji luksuzne mode. 1.15 milijarde dolarjev vredna investicija skupine Alibaba Group, Richemonta in Artemisa v Farfetch je močno priznanje našemu statusu globalne platforme za luksuz.

Nove pobude v navezavi s skupino Alibaba Group in družbo Richemont pomenijo širitev Farfetcheve strategije biti gonilo digitalne transformacije, ki se dogaja v celotni industriji luksuza in ki so jo pospešili nikoli prej videni izzivi, izhajajoči iz pandemije bolezni covid-19. Pobuda LNR bo raziskovala načine, na katere lahko pomagamo širši industriji pomakniti se naprej in biti uspešen v svetu po covidu."

Daniel Zhang, predsednik in izvršni direktor skupine Alibaba Group, je povedal: "To izjemno komplementarno partnerstvo združuje nekatere izmed svetovno vodilnih tehnoloških platform in platform luksuzne trgovine in pomeni še en mejnik v strategiji Alibabe, ki si želi zadovoljiti hitro rastočo povpraševanje po luksuznih izdelkih na Kitajskem. Na kitajskem trgu luksuznih izdelkov - ki bo pričakovanjih do leta 2025 predstavljal polovico celotne prodaje luksuza - je več sto milijonov mladih potrošnikov iz digitalne generacije. Preko partnerstva z Farfetchem in širitvijo obstoječega sodelovanja z družbo Richemont bomo pospešili digitalizacijo globalne industrije prodaje luksuza in preobrazili izkušnjo nakupovanja luksuznih izdelkov."

Johann Rupert, predsednik uprave Richemonta, je povedal: "Ta razvoj dogodkov, ki gradi na našem uspešnem skupnem podjetju z Alibabo, predstavlja dodaten pomemben pospešek na naši poti k LNR. Pri tej pobudi gre za pomembno navezo izjemno komplementarnih prednosti - posebej s pomočjo našega strokovnega znanja na področju prodaje luksuza v okviru segmenta Maisons in naših poglobljenih partnerstev znamk, strokovnega kuriranja in izjemne skrbi za stranke v okviru segmenta YOOX NET-A-PORTER -, s pomočjo katerih bomo lahko našim zahtevnim strankam zagotovil gladko vsekanalno izkušnjo. S partnerstvi postaneš močnejši. Zelo se veselim partnerskega sodelovanje z Danielom, Joséje, in François-Henrijem pri uresničevanju naše skupne vizije, pri postavljanju novih standardov za prihodnost luksuza."

François-Henri Pinault, predsednik uprave Artemisa, je povedal: "Potencial rasti za elektronsko trženje luksuza še nikoli ni bil tako obetaven in pomen Kitajske za industrijo luksuza postaja z vsakim dnem očitnejši. Zahvaljujoč viziji Joséja Nevesa je Farfetch v zadnjih letih igral pomembno vlogo pri izboljšanju vsekanalne izkušnje za luksuzne stranke. Investicija Artemis izkazuje našo prepričanost v prihodnost Farfetcha in sam se veselim raziskovanja prihodnosti prodaje luksuza s to skupino vizionarjev in strokovnjakov."

Goldman Sachs International je deloval kot glavni finančni svetovalec in Allen & Company LLC kot finančni svetovalec Farfetcha.

FARFETCHEVA IZDAJA BREZOBRESTNIH KONVERTIBILNIH NADREJENIH OBVEZNIC V VREDNOSTI 600 MILIJONOV DOLARJEV IN Z DOSPELOSTJO DO 2030

Ob že opisanih strateških premikih sta ste Alibaba Group in Richemont dogovorila tudi, da bo vsak kupil za 300 milijonov dolarjev brezobrestnih konvertibilnih nadrejenih obveznic z dospelostjo leta 2030, ki jih je izdala družba Farfetch Limited (odslej Družba), za skupni bruto izkupiček 600 milijonov dolarjev. Dodatni kapital bo podprl Farfetchevo dolgoročno strategijo zagotavljanja globalne tehnološke platforme za industrijo luksuzne mode in okrepil osredotočenost družbe na doseganje lastnih načrtov rasti na pot dobičkonosnosti. Izdaja obveznic skupini Alibaba Group in Richemontu bo predvidoma sklenjena na ali okoli 17. novembra 2020, ko bodo izpolnjeni običajni odložni pogoji.

Ob svoji investiciji bo Alibaba Group imenoval enega člana v upravo Farfetcha.

Obveznice imajo dospelost 15. novembra 2030, če ne bodo že pred tem pretvorjene, poplačane ali odkupljene v skladu z veljavnimi določili. Obveznice ne bodo generirale navadnih obresti in glavnica ne bo naraščala.

Imetnik obveznic lahko kadar koli pred zaprtjem poslovanja dva trgovalna dneva pred iztekom ročnosti pretvori obveznice po začetni pretvorbeni ceni približno 32,29 dolarjev, kar odraža 22% premijo na obsegu prilagojeno povprečno ceno iz 30-dnevnega trgovalnega obdobja, ki se je končalo 30. oktobra 2020. Po pretvorbi bodo obveznice poravnane z navadnimi delnicami razreda A Družbe (pri čemer ima Družba pravico, da v določenih okoliščinah obveznico poravna z navadnimi delnicami razreda A, v gotovini ali kombinirano). Če pride do dogodkov, ki predstavljajo "bistveno spremembo" (kot je to opredeljeno v dogovorjeni pogojih za dotične obveznice), bodo imetniki imeli pravico od Družbe zahtevati odkup vseh ali dela obveznic z gotovino po ceni polne glavnice skupaj z vsemi morebitni natečenimi in neplačanimi posebnimi obrestmi do dneva dospelosti. Družba bo pod določenimi pogoji dvignila pretvorbeno stopnjo za imetnike, ki bi obveznice pretvarjali spričo bistvenih sprememb.

Alibaba Group in Richemont imata pravico od Družbe zahtevati, da 30. junija 2026 odkupi vse ali nekatere od njunih obveznic po ceni celotne glavnice, vključno z morebitnimi natečenimi in neplačanimi posebnimi obrestmi do dneva odkupa.

Družba obveznic ne bo mogla poplačati pred 15. novembrom 2023, razen v primeru določenih sprememb davčne zakonodaje. Na 15. november leta 2023 ali po tem datumu lahko Družba z gotovino poplača vse ali del obveznic, če je zadnja zabeležena prodajna cen njenih navadnih delnic razreda A dosegla vsaj 130% (ali 200% v primeru, da je takrat znaten delež obveznic v rokah Alibaba Group ali Richemonta) pretvorbene cene, ki je takrat v veljavi vsaj 20 trgovalnih dni (zaporednih ali ne) znotraj 30-dnevnega zaporednega trgovalnega obdobja (vključno z zadnjim trgovalnim dnem takega obdobja), ki se konča - in vključuje - na zadnji trgovalni dan pred napovedjo Družbe za poplačilo obveznic po ceni, enaki polni vrednosti glavnice za dotične obveznice, skupaj z morebitnimi natečenimi in neplačanimi posebnimi obrestmi na dan poplačila.

Obveznice bodo ob izdaji uvrščene med prednostne nezavarovane obveznosti Družbe z višjim plačilnim statusom od drugih nezavarovanih obveznosti Družbe, ki bodo nemudoma dobili nižji plačilni status napram obveznicam; njihov plačilni status bo enak tistemu za druge nezavarovane dolgove družbe, ki ne bodo podrejeni na ta način; njihov plačilni status bo efektivno nižji od zavarovanih dolgov Družbe v obsegu vrednosti sredstev, s katerimi je tak dolg zavarovan; njihov status po pogodbeno podrejen 5 odstotkom zamenljivih nadrejenih menic z iztekom ročnosti leta 2025; in strukturno podrejen vse dolgovom ali drugim obveznostim (vključno s poslovnimi obveznostmi) hčerinskih podjetij Družbe.

O INVESTICIJI ARTEMISA

Ob navedenih strateških premikih se je Artemis strinjal z nakupom 1.889.338 navadnih delnic razreda A, izdanih s strani družbe Farfetch, za skupno kupnino okoli 50 milijonov dolarjev. Izdaja delnic Artemisa bo po pričakovanjih sklenjena na ali okoli 17. novembra 2020, ko bodo izpolnjeni običajni odložni pogoji.

Informacije o konferenčnem klicu

Farfetch bo jutri, 6. novembra ob 14. uri po srednjeevropskem času organiziral konferenčni klic o prihajajočih transakcijah in novem poslovanju. Klicu je moč prisluhniti preko spletnega avdio prenosa na http://farfetchinvestors.com, kjer je možno dostopati tudi do spremljajočih grafik. Posnetek klica bo na isti strani na voljo vsaj 30 dni.

Izjave o prihodnosti

Sporočilo za javnost vsebuje določene izjave o prihodnosti, kot jih določa ameriški zakon o zasebnih tožbah glede varnostnih papirjev iz leta 1995. Vse izjave v pričujočem sporočilu, ki se ne navezujejo na zgodovinska dejstva, je potrebno obravnavati kot izjave o prihodnosti, kar brez omejitev vključuje vse nadaljnje transakcije ali povezane koristmi, med drugim tudi v povezavi s skupnim podjetjem Farfetch China in iniciativo Luxury New Retail (nova luksuzna prodaja), s prihodnjimi priložnostmi in pričakovanimi stopnjami poslovanja, prihodnjimi finančnimi in poslovnimi rezultati, načrtovanimi aktivnostmi in cilji, rastjo, ki se posledično pričakuje, tržnimi priložnostmi, strategijami, konkurenco in drugimi pričakovanju, vprašanjem, ali bo Farfetch sklenil izdajo menic in/ali navadnih delnic razreda A in predvidevanji, ki so podlaga za takšne izjave. Na seznam sodijo tudi izjave, ki vključujejo besede "pričakovati", "nameravati", "načrtovati", "verjeti", "predvidevati", "ocenjevati", "bi lahko", "bo moralo", "anticipirati" in podobne izjave, usmerjene naprej ali v prihodnost. Te izjave o prihodnosti temeljijo na trenutnih pričakovanjih uprave. Niso ne obljube ne zagotovila, ampak vsebujejo znana in neznana tveganja, negotovosti in druge pomembne dejavnike, zaradi katerih se lahko dejanski rezultati in dosežki bistveno razlikujejo od rezultatov in dosežkov, ki so izraženi ali nakazani v izjavah o prihodnosti, vključno z dejavniki, o katerih je govora pod naslovom Dejavniki tveganja v našem letnem poročilu na obrazcu 20-F, ki je bil posredovan Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC) za fiskalno leto, ki se je končalo 31. decembra 2019, saj se takšni dejavniki lahko občasno osvežujejo v drugih gradivih, poslanih SEC, ki so na voljo na spletni strani www.sec.gov in na naši strani za vlagatelje www.farfetchinvestors.com. Poleg tega delujemo v zelo konkurenčnem in hitro spreminjajočem se okolju in vsake toliko se pojavijo nova tveganja. Naša uprava ne more predvideti vseh tveganj in prav tako ne moremo oceniti učinka vseh dejavnikov na naše poslovanje ali obsega, v katerem bi določen dejavnik ali kombinacijah dejavnikov lahko vplivala na odstopanje dejanskih rezultatov od tistih, ki so navedeni v kateri koli naši izjavi o prihodnosti. V luči teh tveganj, negotovosti in predvidevanj so prihodnji dogodki in okoliščine, o katerih je govora v tem sporočilu, sami po sebi negotovi in se morda ne bodo zgodili, dejanski rezultati pa se lahko bistveno razlikujejo od pričakovanih ali nakazanih v izjavah o prihodnosti. To pomeni, da se na izjave o prihodnosti ne sme zanašati kot na predvidevanja prihodnjih dogodkov. Izjave o prihodnosti v pričujočem sporočilu se nanašajo le na dogodke in informacije z vidika datuma, na katerega so podane. Razen v obsegu, kot ga določa zakonodaja, se ne zavezujemo, da bomo izjave o prihodnosti po datumu podajanja javno posodabljali, ne v sled novih informacij ali prihodnjih dogodkov in ne iz drugih nepredvidenih razlogov.

O DRUŽBI FARFETCH

Farfetch Limited je vodilna globalna platforma za industrijo luksuzne mode. Farfetch, ki ga je leta 2007 ustanovil José Neves iz ljubezni do mode in ga zagnal leta 2008, je bil izvorno tržnica za elektronsko poslovanje za luksuzne butike po vsem svetu. Danes tržnica Farfetch povezuje stranke v več kot 190 državah z izdelki iz več kot 50 držav in več kot 1.300 vodilnih svetovnih znamk, butikov in veleblagovnic, pri čemer zagotavlja res edinstveno nakupovalno izkušnjo in dostop do najobsežnejše izbire luksuza na posamični platformi. Med dodatne poslovne segmente Farfetcha spadajo Farfetch Platform Solutions, ki podjetja oskrbuje z tehnološkimi zmožnostmi in zmožnostmi za elektronsko poslovanje; Browns and Stadium Goods, ki nudi luksuzne izdelke strankam; in New Guards, platforma za razvoj globalnih modnih znamk.

Farfetch vlaga tudi v inovacije, kot je njegova s pametno tehnologijo nadgrajena prodajna rešitev Store of the Future (Trgovina prihodnosti), in razvija ključne tehnologije, poslovne rešitve in storitve v industriji luksuzne mode. Več informacij je na voljo na www.farfetchinvestors.com.

O ALIBABA GROUP

Misija skupine Alibaba Group je narediti poslovanje enostavno vsepovsod. Podjetje si želi zgraditi tržno infrastrukturo prihodnosti. Vizija je, da se bodo stranke podjetja srečevale, delale in živel v Alibabi in da bo to dobro podjetje, ki bo trajalo 102 leti.

O DRUŽBI RICHEMONT

Richemont je lastnik portfelja vodilnih mednarodnih modnih hiš, ki so prepoznavne po svoji specifični dediščini, dodelani obrti in ustvarjalnosti. Skupina deluje na štirih poslovnih področjih: hiše nakita Buccellati, Cartier in Van Cleef & Arpels; specializirane izdelovalce ur A. Lange & Söhne, Baume & Mercier, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis in Vacheron Constantin; spletne distributerje YOOX NET-A-PORTER GROUP (NET-A-PORTER, MR PORTER, YOOX, THE OUTNET) in Watchfinder & Co.; ter za druge hiše za modo in modne dodatke, na prime Alaïa, Chloé, dunhill, Montblanc in Peter Millar.

O DRUŽBI ARTEMIS

Artemis je leta 1992 ustanovil podjetnik François Pinault. Artemis ima kontrolni delež v globalni skupini za luksuz Kering (Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregau in Kering Eyewear). V lasti ima tudi vrsto prestižnih družb, kot so avkcijska hiša Christie's, vinogradniška družba Chateau Latour in družba za križarjenje Ponant. Kot profesionalni lastnik se Artemis osredotoča no dolgoročno rast in ustvarjanje vrednosti.

Izvorna različica je na voljo na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201105006200/en/

Kontakti

Farfetch odnosi z vlagatelji:

Alice Ryder

podpredsednica za odnose z vlagatelji

IR@farfetch.com

Farfetch odnosi z mediji:

Susannah Clark

podpredsednica za globalne komunikacije

susannah.clark@farfetch.com

+44 7788 405224

Brunswick Group

farfetch@brunswickgroup.com

ZDA: +1 (212) 333 3810

Velika Britanija: +44 (0) 207 404 5959

Alibaba Group:

Julia Hutton-Potts

j.hutton-potts@alibaba-inc.com

+44-7307807007

Holly Zhao

holly.zhao@alibaba-inc.com

+1-5054693316

Ivy Ke

ivy.ke@alibaba-inc.com

+852-55909949

Richemont:

Sophie Cagnard, direktorica skupine za korporativno komuniciranje

James Fraser, vodja odnosov z vlagatelji

Poizvedbe vlagateljev/analitikov: +41 22 721 30 03; investor.relations@cfrinfo.net

Poizvedbe medijev: +41 22 721 35 07; pressoffice@cfrinfo.net; richemont@teneo.com